Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

W załączeniu publikujemy wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 46/2, obręb 8 miasta Fromborka.

Załącznik