Zakończono remont sądu

Budynek sądu w Braniewie

W dniu 9 listopada w Sądzie Rejonowym w Braniewie odbyło się spotkanie w związku z zakończeniem zadania pod nazwą „Remont i przebudowa zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Braniewie”.

W spotkaniu wziął udział Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Burmistrz Braniewa Monika Trzcińska, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Jacek Pietrzak, Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu Marek Omelan, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Elblągu Grażyna Borzestowska, Sędzia w stanie spoczynku Andrzej Gorajski oraz pracownicy sądu.

Spotkanie rozpoczęła Prezes Sądu Rejonowego w Braniewie Marta Wiśniewska, która przywitała gości oraz przedstawiła ile potrzebnych było wieloletnich starań, aby przywrócić dziewiętnastowieczny wygląd budynku. Starosta podkreślił jak ważną role w Powiecie Braniewskim pełni Sąd Rejonowy i jak jest ważnym obiektem, który wpisuje się w krajobraz miasta.

Budynek Sądu został wybudowany w 1879 r. w stylu niemieckiej architektury urzędowej końca XIX w. W czasie II wojny światowej został poważnie uszkodzony. Do 1959 r. budynek był nieużytkowany, co przyczyniło się do jego dalszego zniszczenia. Generalny remont połączony z odbudową fragmentów części skrzydła południowego rozpoczął się w 1969 r. i trwał do 1974 r. Wtedy ostatecznie oddano budynek do użytkowania.

Na zakończenie zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia budynku i podziwiania go w nowej odsłonie.

Poniżej relacja fotograficzna.