Zakup ambulansu dla Szpitala w Braniewie

W dniu 25 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Warmińsko- Mazurskim Arturem Chojeckim a Starostą Braniewskim Karolem Motyką i Wicestarostą Mirosławem Kudlińskim, której przedmiotem jest przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu specjalistycznego środka transportu sanitarnego – ambulansu medycznego typu C z wyposażeniem.

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Wartość dofinansowani wynosi 350.000,00 zł

Poniżej relacja fotograficzna: