Zaproszenie do składania ofert: „Warmińskie Spotkania Czterech Kultur 2017”

Starostwo Powiatowe w Braniewie serdecznie zaprasza do składania ofert na organizację, przygotowanie i realizację jednodniowej imprezy plenerowej pn.: „Warmińskie Spotkania Czterech Kultur 2017”.

Formularz rozeznania rynku wraz z opisem przedmiotu zamówienia są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego.