ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE SZKOLENIOWE

Mając na względzie dalszą owocną współpracę Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi zapraszamy na spotkanie szkoleniowe, kierowane do organizacji pozarządowych, działających na terenie Powiatu Braniewskiego.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 116 (parter) w Starostwie Powiatowym w Braniewie, Pl. Józefa Piłsudskiego 2, w dniu 26.04.2017 r., w godzinach 8-10. Celem spotkania jest przygotowanie merytoryczne organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego do udziału w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego.

Program:

  1. Omówienie zasad przystąpienia do konkursu.

  2. Instruktaż wypełniania oferty w kontekście umowy realizacji zadania publicznego.

  3. Zakończenie spotkania.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 24.04.2017 r., nr tel: (0-55) 644 02 40 lub (0-55) 644 02 37, e-mail: oswiata@powiat-braniewo.pl