Zaproszenie stomatologów do współpracy

Starostwo Powiatowe w Braniewie zaprasza stomatologów z terenu Powiatu Braniewskiego do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach. Współpraca obejmować ma realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).