ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH OGŁOSIŁ PRZETARG

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie ogłosił przetarg na poprawę warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych: 1328N odc. Krzewno – Krasnolipie,1395N (wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego oraz odnowa rowów) odc. Jachowo – Lutkowo, DP 1338N odc. Księżno – Bronki, 1324N odc. DW 510 – Jarzeń, DP 1352N odc. Kowale – Glądy, DP 1381N odc. Pierzchały – S22, DP 1391N odc. m. Lipowina: S22- Gronówko, DP 1348N odc. Gładysze – Tatarki, 1389N odc. Ławki – Sopoty, DP 1346N odc. m. Radziejewo, DP 1375N odc. m. Ronin, DP 1308N odc. Wielkie Wierzno – Baranówka, DP 1322N odc. Piele – Grabowiec, DP 2312N ul. Jagiełły w Braniewie, DP 2309N ul. Długa w Braniewie, DP 1158N odc. Janiki Pasłęckie – Słobity.

– Przetarg ogłoszony na roboty budowlane obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz wykonanie warstwy ścieralnej wraz z wykonaniem poboczy – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński. Wartość wymienionych zadań to ponad 2 miliony zł.
W realizacji są również dwa zadania wieloletnie. W ciągu drogi powiatowej 1342N odcinek Pakosze – Pieniężno oraz drogi powiatowej 1385N odcinek Płoskinia – Pakosze. Wartość tych zadań to 4 295 000 zł.