Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał kolejne umowy na realizację zadań publicznych

Dążenie do zrównoważonego rozwoju wyznacza cele działalności samorządu wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców. Aby rozwój lokalny przebiegał we właściwym kierunku i stwarzał mieszkańcom pozytywne perspektywy, niezbędna jest współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi. W dniu 7 maja Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał kolejne umowy na realizację zadań publicznych:

  1. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

  • Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału w Elblągu, tytuł zadania: Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej”,

  • Liga Obrony Kraju w Warszawie Zarząd Powiatowy LOK w Pieniężnie, tytuł zadania: „XXIV Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej”

  1. w zakresie kultury fizycznej:

Liga Obrony Kraju w Warszawie, tytuł zadania: Powiatowy Pokoleniowy dwubój sportowo-rekreacyjny o Puchar Starosty Braniewskiego”

Ze strony Zarządu Powiatu Braniewskiego umowy podpisali Karol Motyka – Starosta Braniewski i Mirosław Kudliński – Wicestarosta. Ligę Obrony Kraju reprezentował Tadeusz Kłębucki – Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju z siedzibą w Pieniężnie, a Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału w Elblągu reprezentowali: Stefan Dembicki – Przewodniczący Zarządu Oddziału i Andrzej Nakonieczny – Członek Zarządu Oddziału.