Błotna do remontu. Starosta wystąpił o dotację

102 tys. złotych – tyle kosztować będzie naprawa ulicy Błotnej w Braniewie, na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Armii Krajowej.

Przypomnijmy: ulica Błotna należy do Skarbu Państwa. Powiat jedynie zarządza nią. W grudniu 2015 roku Powiat Braniewski pozyskał pieniądze od wojewody warmińsko-mazurskiego i wyremontował część tej ulicy.

Teraz starosta braniewski ponownie wystąpił do wojewody o zwiększenie dotacji na utrzymanie ulicy Błotnej w należytym stanie i wyremontowanie drugiego odcinka.

— Nawierzchnia ulicy Błotnej, na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Armii Krajowej jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnej naprawy — mówi Leszek Dziąg, starosta braniewski. — Całkowity koszt naprawy nawierzchni wyniesie około 100 tysięcy złotych. W tym jest naprawa przepustu w brukowej części drogi oraz wykonanie asfaltowej nakładki o długości niemal 200 metrów. Wystąpiliśmy do wojewody o dofinansowanie w wysokości 70 tys. złotych. Ta dodatkowa dotacja jest niezbędna, aby utrzymać we właściwym stanie ulicę, która jest własnością Skarbu Państwa.