Zarządu Powiatu Braniewskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej

Zarządu Powiatu Braniewskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim. Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 17.11.2016 r. Szczegóły naboru przedstawiamy poniżej w załączniku do uchwały nr 256/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 listopada 2016 r.

zal-nr-1-oglosz

zal-nr-2-formularz

zal-nr-3-rekomendacje

zal-nr-4-oswiadczenie