Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Braniewskiego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa – działki 137/1 o pow.0,2583 ha, położonej w obrębie 3, miasta Braniewa.

Starosta Braniewski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 137/1 o pow.0,2583 ha, położonej  w Braniewie, przy ul. Kościuszki 103-105, KW EL1B/00017064/8.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Braniewie ul. Kościuszki 103-105, obręb 3, działka nr 137/1 o pow. 0,2583 ha, KW EL1B/00017064/8. (2151kB) pdf