Zarządzenie Nr 29/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działki nr 121/6, 121/2, 114/4, 114/7 o łącznej pow. 0,1903 ha, położonej przy ul. Szkolnej 11 w Braniewie

Starosta Braniewski ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Braniewie przy ul. Szkolnej 11, obręb nr 3, obejmującej działki:
nr 121/6 o pow. 0,1792 ha, KW EL1B/00037053/4,
nr 121/2 o pow. 0,0095 ha, KW EL1B/00037052/7,
nr 114/4 o pow. 0,0008 ha, KW EL1B/00033073/2,
nr 114/7 o pow. 0,0008 ha, KW EL1B/00036452/4.

Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, położonej w Braniewie przy ul. Szkolnej 11