Zarządzenie Nr 65/2018 Starosty Braniewskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa – działki 137/1 o pow.0,2583 ha, położonej w obrębie 3, miasta Braniewa.

Starosta Braniewski ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 137/1 o pow.0,2583 ha, położonej  w Braniewie, przy ul. Kościuszki 103-105, KWEL1B/00017064/8.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Braniewie ul. Kościuszki 103-105, obręb 3, działka nr 137/1 o pow. 0,2583 ha, KWEL1B/00017064/8.

[dodano 31 grudnia 2018 r.]

Informacja o wyniku przetargu