Zarządzenie nr 86/2018 Starosty Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Braniewie przy ul. Szkolnej, działka nr 26

Zarządzenie nr 86/2018 Starosty Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Braniewie przy ul. Szkolnej, działka nr 26.