Zawodowcy Zespołu Szkół Budowlanych

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie rozpoczął realizację kolejnego już w historii placówki projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zawodowcy z Zespołu Szkół Budowlanych”. 

Dzięki zaangażowaniu i współdziałaniu władz Powiatu Braniewskiego z władzami szkoły ZSB po raz trzeci od 2010 roku pozyskaliśmy dodatkowe środki na poprawę i rozwój kształcenia zawodowego w regionie. Wartość projektu ogółem wynosi 996 538,75 zł, a otrzymane dofinansowanie stanowi 896 884,87 zł. 

W projekcie przewidziano płatne staże zawodowe dla 120 uczniów ZSB. Ta forma zdobywania doświadczenia zawodowego cieszy się wśród uczniów bardzo dużą popularnością. Przed odbyciem staży uczniowie uczestniczyć będą w szeregu kursów zawodowych. 

W chwili obecnej trwa rekrutacja a uczniowie odbywają już spotkania z opiekunem ds praktyk i są przydzielani do odpowiednich form wsparcia. Chętnych do podnoszenia swoich umiejętności jest bardzo dużo, co świadczy o tym, że młodzież świadomie podchodzi do kształtowania swojej przyszłości na rynku pracy. 

Uczniowie wzięli już udział w zaawansowanych kursach z dziedziny IT z zakresu projektowania w AutoCadzie i grafiki komputerowej z wykorzystaniem programu PhotoShop. Ogółem udział w kursach zakończyło już 23 uczniów z kierunku informatycznego.

Obecnie trwa kurs na prawo jazdy kategorii B, w którym bierze udział 22 uczniów i uczennic kierunków informatycznego, spedycyjnego i budowlanego.

W kolejnych miesiącach uczniowie będą mieli możliwość uzyskania uprawnień operatora koparko-ładowarki, operatora wózków widłowych oraz będą doskonalić swoje umiejętności na kolejnych kursach zakresu IT.

Wszystko po to aby  zwiększyć  szanse na rynku pracy absolwentów ZSB – mówi Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych Piotr Danielewicz.