Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Powiat Braniewski realizuje projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Cel główny projektu:

Zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków do realizacji kształcenia zdalnego w szkołach, dla których Powiat Braniewski jest organem prowadzącym.

Opis projektu:

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych z dniem 12 marca 2020 r. wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadali przed monitorami komputerów i tabletów.

Również w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na sytuację epidemiologiczną, dyrektorzy szkół i placówek będą mogli zawiesić zajęcia i wprowadzić kształcenie formie mieszanej (hybrydowej) lub zdalnej.

Finansowanie projektu:

Projekt finansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2589/2020 zawartej w dniu 7 maja 2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Powiatem Braniewskim, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.


Całkowita wartość projektu: 69 950,00 zł brutto.

Dofinansowanie z UE: 69 950,00 zł brutto.

Wkład własny Powiatu Braniewskiego: 0,00 zł brutto.


W ramach projektu Powiat Braniewski zakupił:

  • 28 laptopów Lenovo IdeaPad S145-15IGM z systemem Windows 10 Pro

  • 6 tabletów Lenovo Tab M10

  • 11 słuchawek nausznych z mikrofonem na pałąku

Zakupiony sprzęt, zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu Braniewskiego, będzie użyczany przez dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski, rodzicom niepełnoletnich uczniów, pełnoletnim uczniom oraz nauczycielom.