ZMIANA ZASAD OBSŁUGI INTERESANTÓW W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI

W trosce o sprawną i szybką obsługę spraw związanych z pojazdami, Wydział Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Braniewie informuje, że od dnia
12 kwietnia 2021 r. do czasu przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów zostanie wprowadzony nowy wydajniejszy system realizacji wniosków składanych do skrzynki podawczej urzędu.
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami (spakowane w zaklejoną kopertę)
będą przyjmowane od godziny 7:00 do godziny 13:00 przez pracownika obsługi technicznej do osobnej skrzynki podawczej (wnioski będą przyjmowane w okienku dyżurki urzędu).
Maksymalna ilość to 25 wniosków
dziennie.
Po zrealizowaniu sprawy pracownicy wydziału będą telefonicznie umawiali dzień i godzinę osobistego odbioru dokumentów. Wprowadzenie nowego systemu pozwoli na skrócenie czasu realizacji wniosków i sprawniejszą obsługę interesantów.
Przejście na nowy system wiązać się będzie z czasowym wstrzymaniem przyjmowania wniosków.
W dniach 8 i 9 kwietnia 2021 r. nie będzie możliwości złożenia dokumentów do skrzynki podawczej urzędu. Należy zatem powyższy fakt uwzględnić w swoich planach.
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość”.