Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 14 w Braniewie – Zarząd Koła

PREZES KOŁA: chor.rez.PASZKIET Wawrzyniec

paszkietw_zzwp_300x350

 

WICEPREZES KOŁA: ppłk rez.mgr inż. LUWIŃSKI Andrzej

luwinskia_zzwp_300x350

 

SKARBNIK KOŁA:st.chor.sztab.rez.JEDLIŃSKI Henryk

jedlinskih_zzwp_350x300

 

CZŁONEK ZARZĄDU: ppłk mgr inż.Roman BALCERAK

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ: mjr rez.mgr inż.Henryk NOWOSAD

 

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ: mł.chor.rez.OKAJ Adam

Adam Okaj ZZWP

 

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ: st.chor.rez.Witold POROŻYŃSKI