Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Wszystkim Samorządowcom i Pracownikom Samorządowym

w imieniu Zarządu i Radnych Powiatu Braniewskiego

składamy życzenia i szczere wyrazy uznania

za dotychczasowe osiągnięcia i pracę

na rzecz Powiatu Braniewskiego.

Niech społeczna akceptacja będzie źródłem satysfakcji

oraz motywacją do dalszej pracy na rzecz

Naszej Małej Ojczyzny