1,17 MILIONA ZŁOTYCH NA NOWE INWESTYCJE DLA POWIATU BRANIEWSKIEGO

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki III edycji Programu Inwestycji Strategicznych – PGR.
Powiat Braniewski otrzymał 1 176 000 zł. na zadanie pn. „Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Braniewskiego”. Dofinansowanie to pozwoli na zakup samochodu ciężarowego oraz koparko-ładowarki, które posłużą do wykonywania prac związanych z modernizacją dróg powiatowych. Sprzęt wykorzystywany będzie przy remontach dróg o nawierzchniach gruntowych, oraz do renowacji rowów przydrożnych, poboczy dróg i naprawy przepustów w ciągach głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego.