20 WRZEŚNIA MIJA CZAS NA SKŁADANIE PROPOZYCJI ZADAŃ PRIORYTETOWYCH

Szanowni Państwo, 20 września mija czas na składanie propozycji zadań priorytetowych na rok następny. Zapraszamy do konsultacji. Dokumenty można pobrać ze strony bip http://bip.powiat-braniewo.pl w zakładce prawo lokalne – uchwały rady i zarządu – uchwała nr 510/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 5 września 2018 roku oraz na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego https://powiat-braniewo.pl/ w zakładce organizacje pozarządowe – ogłoszenia, akty prawne.

Załącznik nr 2 do uchwały – Formularz konsultacji projektu
Załącznik nr 3 do uchwały – Formularz konsultacji w sprawie ustalenia zagadnień priorytetowych