23 GRUDNIA 2022 R. – STAROSTWO POWIATOWE W BRANIEWIE BĘDZIE CZYNNE DO GODZ. 12:00