232. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Msza świętą w intencji ojczyzny w Bazylice Mniejszej pw. Św Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie zainaugurowano tegoroczne obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazywany także Wielkim, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znanej jako Konstytucja 3 maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie, po amerykańskiej z 1787 r., spisana konstytucja. Celem przyświecającym jej twórcom było ratowanie kraju, którego terytorium zostało częściowo zaanektowane w wyniku I rozbioru. Przywódcy Sejmu Wielkiego przyjęli konstytucję, która wszystkich obywateli brała „pod opiekę prawa i rządu krajowego”. Ustawa regulowała system prawny państwa, wprowadzając ustrój monarchii konstytucyjnej i zasadę trójpodziału władzy. Zniesiono liberum veto, konfederację i wolną elekcję. Choć interwencja militarna Rosji udaremniła reformę Rzeczypospolitej w połowie 1792 r., to do dzisiaj Konstytucja 3 maja jest jednym z fundamentów polskiej tradycji i państwowości.

Po mszy poczty sztandarowe w asyście Kompanii Honorowej z 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej wraz z mieszkańcami przybyłymi na uroczystość przemaszerowały na Skwer Sybiraków, na którym uroczyście podniesiono flagę narodową na maszt. Delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem Orła Białego.

Starostwo Powiatowe reprezentowali: Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński, Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Bogdan Jarmoła, i Radny Powiatu Braniewskiego Waldemar Grzybowski.

Dalszą część obchodów kontynuowano w Braniewskim Centrum Kultury, gdzie uhonorowano osoby zasłużone. Medal okolicznościowy z okazji „30 lecia NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej” otrzymał Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski. Następnie zgromadzeni mieli możliwość oglądnięcia występów artystycznych przygotowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie i posłuchania występów braniewskich zespołów ludowych.

GALERIA

https://konstytucja3maja.gov.pl/pl/