31 PAŹDZIERNIKA 2022 R. – STAROSTWO POWIATOWE W BRANIEWIE BĘDZIE CZYNNE GO GODZ. 12:00