POŻEGNANIE LATA 2023

Kolejna impreza sportowa w ramach Kalendarza Imprez Sportowych Powiatu Braniewskiego za nami. Tym razem w blasku słońca zza chmur pożegnaliśmy lato 2023 w sposób…
NOWE OKNA W ZSZ

5 października 2023 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie nastąpił odbiór techniczny nowej stolarki okiennej, w którym uczestniczył Starosta Braniewski Karol Motyka. Zadanie…

Powiat Braniewski pozyskał grant w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 2.18 Program…
BRANIEWSKI KLASTER ENERGII

11 września 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie zostało zawarte porozumienie o ustanowieniu klastra energii pn. Braniewski Klaster Energii. Nadrzędnym celem Klastra jest…