Ogłoszenie Zarządu Powiatu Braniewskiego o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11, oznaczonej jako działka nr 137/27, obręb 3, miasto Pieniężno. Załączniki: Uchwała nr 643/2023 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 stycznia…
WOJEWÓDZKA INAUGURACJA OBCHODÓW ROKU MIKOŁAJA KOPERNIKA

21 stycznia 2023 roku w Olsztynie odbyła się wojewódzka inauguracja Roku Mikołaja Kopernika. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej w Olsztynie. Dalsza część inauguracji odbyła się m.in.: na olsztyńskiej starówce, na Zamku Kapituły Olsztyńskiej i w muzeach. Wśród zaproszonych…
STOWARZYSZENIA I FUNDACJE – CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominamy, że stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym jednostki OSP oraz fundacje zobowiązane są do przekazywania informacji do CRBR – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W przypadku organizacji nowo zarejestrowanych w KRS zgłoszenia należy dokonać w terminie 7…
DARMOWE  PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

DARMOWE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE Szanowni Państwo ! Uprzejmie zawiadamiamy, że w Powiecie Braniewskim mogą Państwo skorzystać z darmowych porad prawnych i obywatelskich, a także z bezpłatnej mediacji. TRYB UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO Udzielanie darmowej porady…
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRAWA JAZDY

KOMUNIKAT Wydział Komunikacji i Transportu odnosząc się do wiadomości o obowiązku wymiany prawa jazdy publikowanych w środkach masowego przekazu informuje: zgodnie z treścią art. 124 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami…
ŚWIĄTECZNE PACZKI W SZPITALU

Święta Bożego Narodzenia, to niezwykle ważne wydarzenie w roku, to również okres miłości, radości i spokoju. Jednak święta to trudny czas dla wielu seniorów, szczególnie tych, którzy przebywają w różnego rodzaju placówkach. Dzięki zgłoszeniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu Łukasza Korneluka…
MIKOŁAJ W STAROSTWIE

6 grudnia to dzień szczególny, na który czekają zarówno najmłodsi, jak i dorośli. Tym razem z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie i Starostwa Powiatowego w Braniewie zorganizowano spotkanie mikołajkowe dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów…
WSPÓLNE DZIAŁANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

Samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele weterynarii i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Powiecie Braniewskim uczestniczyli we wspólnym spotkaniu roboczym, w celu omówienia następujących zagadnień: 1. Zagrożenia pogodowe – zima 2022/2023, przygotowania do działań w okresie zimowym. 2.…
Szkolenie w formie online pt. „RODO w organizacji pozarządowej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo – doradczym dot. opracowania dokumentów RODO. Podczas szkolenia oraz indywidualnego doradztwa zostaną opracowane dokumenty dot. prawidłowego…
PROPOZYCJE DO KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH POWIATU BRANIEWSKIEGO NA 2023 ROK

Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz członkowie Powiatowej Rady Sportu zapraszają organizacje pozarządowe/kluby sportowe do składania propozycji wydarzeń sportowych do Kalendarza Imprez Sportowych Powiatu Braniewskiego na 2023 rok. Organizacje pozarządowe/kluby sportowe, które chciałyby w przyszłym roku zorganizować, na terenie Powiatu Braniewskiego,…
Wirtualna Strzelnica w Powiecie Braniewskim

Wirtualna Strzelnica w Powiecie Braniewskim W ramach ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2022” Powiat Braniewski otrzymał dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego na realizację zadania  pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Powiecie Braniewskim”. Strzelnica będzie…
NOWE WŁADZE ZWIĄZKU W BRANIEWIE

W Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Braniewie. W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski, który podziękował zebranym, a szczególnie Zarządowi Związku za współpracę z Powiatem Braniewskim.…
NAPRAWA CHODNIKÓW W BRANIEWIE

Stan techniczny dróg i chodników zlokalizowanych na terenie Powiatu Braniewskiego to niezwykle ważny element wpływający na komfort i bezpieczeństwo użytkowników, zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych. – Obecnie trwają prace przy budowie nowego chodnika przy ulicy Dąbrowskiego w Braniewie. Wartość zadania…
XL sesja Rady Powiatu Braniewskiego

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Braniewskiego VI kadencji 2018 – 2023 w dniu 28 października 2022 roku o godz. 09:00 Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę. Przyjęcie protokołu…
Uchwała nr 596/22  Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2022 roku   w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2023 roku”

Uchwała nr 596/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa…
Uchwała Nr 595/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2022 roku    w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2023 roku”

Uchwała Nr 595/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2023 roku”…
SPOTKANIE DOTYCZĄCE LOKALNEGO PARTNERSTWA DS. WODY

Gospodarka wodna na terenie naszego kraju to jeden z elementów, który wymaga wnikliwej analizy i zdecydowanych działań zmierzających do poprawy zasobu wód. 25 października 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie na zaproszenie Starosty Braniewskiego Karola Motyki odbyło się spotkanie…
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRANIEWIE

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów i pracowników oświaty. Z tej wyjątkowej okazji w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie odbył się uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości i społeczności szkolnej. Na uroczystości Starostwo Powiatowe w…
ZBUDOWANO BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W BRANIEWIE

W dniu 23 września 2022 r. oddano do użytku bezpieczne przejście dla pieszych w Braniewie. Jest to inwestycja sfinansowana przez Powiat Braniewski. Przejście dla pieszych wybudowano w ciągu drogi powiatowej Nr 1381N w obrębie skrzyżowania na ulicy Stefczyka. Zakres robót…
MY NIE OBIECUJEMY, LECZ SKUTECZNIE DZIAŁAMY

Stan techniczny dróg powiatowych to niezwykle ważny element wpływający na komfort i bezpieczeństwo podróżnych, a w szczególności sprawne i szybkie przemieszczanie się pojazdów służb ratowniczych i mundurowych. Rada i Zarząd Powiatu Braniewskiego prowadzą działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej…
OTWARCIE KANAŁU ŻEGLUGOWEGO PRZEZ MIERZEJĘ WIŚLANĄ

17 września 2022 roku został otwarty Kanał Żeglugowy będący częścią drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. W uroczystościach otwarcia przekopu z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy, Premiera Mateusza Morawieckiego i innych dostojnych władz i zaproszonych gości, nie mogło zabraknąć…
NOWE NAWIERZCHNIE NA DROGACH POWIATOWYCH

Powiat Braniewski i Lasy Państwowe realizowały i realizują wspólne inwestycje na drogach powiatowych. Wartość zakładanych i prowadzonych wspólnych zadań w roku 2022 to blisko 1 mln zł. – Inwestycje drogowe zostały realizowane z Nadleśnictwem Zaporowo, Nadleśnictwem Orneta i Nadleśnictwem Górowo…
KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY POWIATU Z NADLEŚNICTWEM

Powiat Braniewski kontynuuje współpracę z Nadleśnictwem Górowo Iławeckie w zakresie remontów dróg. 14 września 2022 roku Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Bogdan Jarmoła spotkali się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Górowo Iławeckie Krzysztofem Śmiechem.…