III POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

31 maja 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego, w której uczestniczyli również włodarze, Radni Powiatu Braniewskiego i zaproszeni goście. W trakcie sesji wśród podejmowanych uchwał Radni podjęli uchwałę w sprawie organizacji…
DARMOWE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

Szanowni Państwo ! Uprzejmie zawiadamiamy, że w Powiecie Braniewskim mogą Państwo skorzystać z darmowych porad prawnych i obywatelskich, a także z bezpłatnej mediacji. TRYB UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO Udzielanie darmowej porady prawnej lub obywatelskiej, w tym…
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Powiat Braniewski otrzymał dotację celową ze środków budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację…
Ćwiczenia RENEGADE/SAREX 23

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX 23 Zawyją syreny !!! Starostwo Powiatowe w Braniewie informuję, że w dniach 17-26 maja 2023 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenia taktyczno specjalne pk. RENEGADE/SAREX-23 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Incydent  dotyczący części poświęconej ostrzeganiu i alarmowaniu…
PODZIĘKOWANIE DLA STAROSTY

W starostwie powiatowym w Braniewie odbyło się spotkanie Starosty Braniewskiego Karola Motyki z Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Elblągu ppłk Jackiem Wieliczko. W trakcie Szef WCR w Elblągu w podziękowaniu za dotychczasową owocną współpracę uhonorował Starostę Braniewskiego pamiątkowym ryngrafem. Pamiątkowy…
PODPISANO UMOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, nastawiona na rozwój lokalny, przekłada się na konkretną i rzetelną realizację powierzonych zadań. Z myślą o rozwoju lokalnym Zarząd Powiatu Braniewskiego w kwietniu i w maju podpisał kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych,…
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej

Zarząd Powiatu Braniewskiego w załączeniu publikuje ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego, położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej, oznaczonych jako działki nr 196/16, 196/17, 196/18, obr. 4 miasta Fromborka wraz z udziałem…
GRYPA PTAKÓW

W związku ze stwierdzanymi w ostatnim czasie ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków z gatunku mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie zwraca się z prośbą o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie, ul.…
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Krasnolipie w gminie Braniewo

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Krasnolipie w gminie Braniewo oznaczonej jako działka nr 177 o pow. 0,4524 ha. Załączniki: Zarządzenie Starosty Braniewskiego nr 28/2023 z 08 maja 2023 roku…
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rogity w gminie Braniewo

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rogity w gminie Braniewo oznaczonej jako działka nr 217 o pow. 0,9900 ha. Załączniki: Zarządzenie Starosty Braniewskiego nr 27/2023 z dnia 08 maja 2023…
KONKURS  WARNIJSKI  KUNSZTYK

W gwarze warmińskiej kunsztyk – to przedmiot kunsztownie lub pomysłowo wykonany. I takie produkty powstające na Warmii i z nią związane ma promować nowa marka: Warnijski kunsztyk. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii, którego członkowie chcą także tą drogą…
OSTATNI DZWONEK DLA MATURZYSTÓW

Ostatnim dniem zajęć dla tegorocznych maturzystów był piątek, 28 kwietnia 2023 roku. W tym szczególnym dniu w szkołach średnich odbywały się apele. W uroczystych apelach uczestniczyli zaproszeni goście i społeczność szkolna. W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie…
ELIMINACJE POWIATOWE TURNIEJU BRD

26 i 27 kwietnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych. Organizatorami Turnieju na etapie powiatowym było Starostwo Powiatowe w…
DZIEŃ OTWARTY W SZKOŁACH POWIATU BRANIEWSKIEGO

19 kwietnia 2023 r. w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski odbył się DZIEŃ OTWARTY. Wydarzenie dało możliwość zaprezentowania młodzieży klas ósmych szkół podstawowych, ich rodzicom i nauczycielom oferty edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024. Starosta Braniewski Karol…
BIEG PAMIĘCI 2023

15 kwietnia 2023 roku odbył się Bieg Pamięci 2023, w którym uczestniczyło ponad 200 biegaczy. Celami biegu było upamiętnienie św. Jana Pawła II, propagowanie aktywnego stylu życia wśród społeczności lokalnej i integracja środowiska dla rozwoju kultury fizycznej. Organizatorzy tegorocznego Biegu…
WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE

W Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Braniewskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wspólnemu posiedzeniu samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych i przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w powiecie przewodniczył Starosta Braniewski Karol Motyka.…
ELIMINACJE POWIATOWE WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO

13 kwietnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, w którym wzięły udział 3-osobowe drużyny reprezentujące szkoły ponadpodstawowe Powiatu Braniewskiego. Celem Turnieju było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy o przepisach…
MISTRZOSTWA POWIATU W TENISIE STOŁOWYM

Tenis stołowy jest bardzo popularną dyscypliną sportową, w której zawodnicy rywalizują między sobą przy użyciu rakietek. W takiej właśnie dyscyplinie zmagali się sportsmeni na sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lelkowie. 1 kwietnia 2023 roku odbyły się Otwarte…
SZLAK ŚWIĘTEJ WARMII

30 marca 2023 roku w Pieniężnie odbyło się spotkanie robocze dotyczące Szlaku Świętej Warmii. W spotkaniu uczestniczyli członkowie – przedstawiciele Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii oraz przedsiębiorcy i osoby związane z branżą turystyczną. Starostwo Powiatowe w Braniewie reprezentowali Wicestarosta Braniewski Krzysztof…
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

Zarząd Powiatu Braniewskiego systematycznie realizuje zadania w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie powiatu. Kolejną inwestycją realizowaną przez powiat będzie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1378N w m. Szyleny”. W związku z planowaną inwestycją Powiat Braniewski reprezentowany przez Starostę Braniewskiego Karola…
Ankieta na temat Funduszy Europejskich

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski we współpracy z Departamentem Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeprowadza badanie ankietowe na temat Funduszy Europejskich. Dzięki prowadzonym badaniom pracownicy Urzędu w Olsztynie pozyskają niezbędne dane, by dostosować działania promocyjne do potrzeb mieszkańców. Zachęcamy do udziału. Link…
PIERWSZE POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

20 marca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego w której uczestniczyli również Radni Powiatu Braniewskiego . Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk i Starosta Braniewski Karol Motyka przywitali wszystkich…
PODZIĘKOWANIE ZA WIELOLETNIĄ PRACĘ

16 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Braniewskiego. Tym razem sesja rozpoczęła się w sposób szczególny i miała doniosły charakter. Starosta Braniewski Karol Motyka i Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk w…
REMONT GROGI POWIATOWEJ

W Starostwie Powiatowym w Braniewie podpisano umowę dotyczącą realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Nr 1324N odc. Młynowo-Jarzeń”. Umowę w imieniu Powiatu Braniewskiego podpisali: Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe –…
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej, oznaczonych jako działki nr 196/16, 196/17, 196/18, obręb 4, m. Fromborka wraz z udziałami w drogach wewnętrznych dz. nr 196/22…
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Braniewskiego o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11, oznaczonej jako działka nr 137/27, obręb 3, miasto Pieniężno. Załączniki: Uchwała nr 643/2023 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 stycznia…