Bazy danych instytucji z woj. Warmińsko-Mazurskiego wspierających osoby dotknięte przemocą domową

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) w miastach grodzkich – miastach na prawach powiatu (województwo warmińsko-mazurskie

Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą

Baza teleadresowa organizacji pozarządowych

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe

(2015-07-20, Agnieszka Brewczak)