BEZPIECZNY POWIAT – CYKL OTWARTYCH SZKOLEŃ Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Braniewskiego, wspieranie działań organizacji pozarządowych działających w tym zakresie tematycznym jest kolejnym celem, który w 2017 roku realizuje Zarząd Powiatu Braniewskiego. W dniu 31 maja 2017 roku Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Braniewo ZHP na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia, pod nazwą: Działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, tytuł zadania: Bezpieczny Powiat – cykl otwartych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. W imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego umowę podpisali: Leszek Dziąg – Starosta Braniewski i Artur Mieczaniec – Wicestarosta. ZHP reprezentowali: Jan Cyroniuk – Skarbnik Hufca Braniewo i Arkadiusz Witkowski – Zastępca Komendanta Hufca.