BIEG PAMIĘCI 2023

15 kwietnia 2023 roku odbył się Bieg Pamięci 2023, w którym uczestniczyło ponad 200 biegaczy. Celami biegu było upamiętnienie św. Jana Pawła II, propagowanie aktywnego stylu życia wśród społeczności lokalnej i integracja środowiska dla rozwoju kultury fizycznej. Organizatorzy tegorocznego Biegu Pamięci przygotowali trasy adekwatne do możliwości biegaczy. Największą popularnością cieszył się bieg rodzinny ulicami miasta Braniewa.
Uczestnicy biegu na mecie zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami, które wręczał m.in. Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski.

Starostwo Powiatowe w Braniewie było współorganizatorem Biegu Pamięci 2023 i dofinansowało zakup pamiątkowych medali dla uczestników biegu.

Galeria