Budowa chodników

Budowa chodników w Powiecie Braniewskim

W ramach poprawy bezpieczeństwa dla pieszych na odcinku ul. Moniuszki przejazd kolejowy w kierunku Rudłowa oraz na odcinku ul. Stefczyka od ul. Grota Roweckiego do ul. Bema, Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie wykonał I etap budowy chodnika na ul. Moniuszki, I etap budowy chodnika na ul. Stefczyka od ul. Sikorskiego do ul. Zielonej oraz II etap od ul. Grota Roweckiego do ul. Bema.

Łącznie Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie wykonał 500 m.b. nowej nawierzchni chodnika.