BUDOWA NOWEGO PRZEPUSTU NA RZECE OMAZIE

Przebudowa drogi powiatowej nr 1393N odc. Grzechotki – Żelazna Góra.

Na w/w odcinku trwają roboty budowlane związane z przebudową przepustu przez rzekę Omaza oraz prace ziemne przy poszerzaniu jezdni – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

Informujemy, że do końca lipca br. zostaną wykonane prace na drodze powiatowej relacji Żelazna Góra – Grzechotki (do drogi S 22). Prace będą polegać na budowie nowego przepustu na rzece Omazie oraz ułożenia nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa.

Kolejnym placem budowy będzie przebudowa drogi powiatowej nr 1330N na odcinku Chruściel – Dąbrowa. Rozpoczęcie prac w miesiącu sierpniu. Wartość inwestycji wyniesie 1 200 000 zł.

GALERIA

https://youtu.be/YgWgJBShFLo