Wirtualna Strzelnica w Powiecie Braniewskim W ramach ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2022” Powiat Braniewski otrzymał dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego na realizację…