BRANIEWSKI KLASTER ENERGII

11 września 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie zostało zawarte porozumienie o ustanowieniu klastra energii pn. Braniewski Klaster Energii. Nadrzędnym celem Klastra jest dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego i poprawa bezpieczeństwa energetycznego na obszarze działania poprzez inwestycje w…
I FORUM GOSPODARCZE SZLAKU ŚWIĘTEJ WARMII

5 września 2023 r. w Sile k. Tomaszkowa odbyło się I Forum Gospodarcze Szlaku Świętej Warmii z udziałem przedstawicieli samorządów – członków Stowarzyszenia, warmińskich przedsiębiorców i licznie przybyłych zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie w…
ŚWIĘTO URODZAJU W PIENIĘŻNIE

W dniu 27 sierpnia 2023 roku w Pieniężnie, na placu przed Młynem Warmińskim, odbyły się uroczyste obchody „Swiata Urożaju” – ukraińskich dożynek, zorganizowanych w ramach zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem: „Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej”. Celem…
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI DLA POWIATU BRANIEWSKIEGO

W Starostwie Powiatowym w Braniewie podpisano umowę pożyczki na realizację projektu pod nazwą: Budowa windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie. Umowa została zawarta pomiędzy Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu Tomasza…
UMOWA NA BUDOWĘ WINDY W BUDYNKU STAROSTWA PODPISANA

W Starostwie Powiatowym w Braniewie podpisano umowę na budowę windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie. Umowę zawartą pomiędzy Powiatem Braniewskim reprezentowanym przez Wicestarostę Braniewskiego Mirosława Kudlińskiego i Wicestarostę Braniewskiego Krzysztofa Kowalskiego, a firmą APARTAMENT S. C. Szurpicka Zofia,…
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZSB

W piątek 23 czerwca 2023 roku zabrzmiał ostatni dzwonek w roku szkolnym 2022/2023. W tym szczególnym dniu w szkołach odbyły się uroczyste apele. W uroczystości w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie uczestniczyli zaproszeni goście i społeczność szkolna. Podczas uroczystości Wicestarosta…
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SOSW

Ostatni dzwonek dla wszystkich zebranych zabrzmiał na placu apelowym przed budynkiem szkolnym, gdyż wspaniała pogoda umożliwiła przeprowadzenie apelu na świeżym powietrzu. W uroczystości wśród zaproszonych gości obecny był Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski. Wicestarosta podziękował uczniom i nauczycielom za ich pracę…
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Młodzieżowa Rada Powiatu Braniewskiego przejawia różne formy aktywności społecznej. Tym razem wybór padł na aktywność sportową wśród młodzieży szkolnej. 19 czerwca 2023 r. na boisku sportowym przy Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Młodzieżowej…
PODPISANO UMOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, nastawiona na rozwój lokalny, przekłada się na konkretną i rzetelną realizację powierzonych zadań. Z myślą o rozwoju lokalnym Zarząd Powiatu Braniewskiego w kwietniu i w maju podpisał kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych,…
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej

Zarząd Powiatu Braniewskiego w załączeniu publikuje ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego, położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej, oznaczonych jako działki nr 196/16, 196/17, 196/18, obr. 4 miasta Fromborka wraz z udziałem…
GRYPA PTAKÓW

W związku ze stwierdzanymi w ostatnim czasie ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków z gatunku mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie zwraca się z prośbą o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie, ul.…
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Krasnolipie w gminie Braniewo

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Krasnolipie w gminie Braniewo oznaczonej jako działka nr 177 o pow. 0,4524 ha. Załączniki: Zarządzenie Starosty Braniewskiego nr 28/2023 z 08 maja 2023 roku…
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rogity w gminie Braniewo

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rogity w gminie Braniewo oznaczonej jako działka nr 217 o pow. 0,9900 ha. Załączniki: Zarządzenie Starosty Braniewskiego nr 27/2023 z dnia 08 maja 2023…
KONKURS  WARNIJSKI  KUNSZTYK

W gwarze warmińskiej kunsztyk – to przedmiot kunsztownie lub pomysłowo wykonany. I takie produkty powstające na Warmii i z nią związane ma promować nowa marka: Warnijski kunsztyk. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii, którego członkowie chcą także tą drogą…
OSTATNI DZWONEK DLA MATURZYSTÓW

Ostatnim dniem zajęć dla tegorocznych maturzystów był piątek, 28 kwietnia 2023 roku. W tym szczególnym dniu w szkołach średnich odbywały się apele. W uroczystych apelach uczestniczyli zaproszeni goście i społeczność szkolna. W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie…
ELIMINACJE POWIATOWE TURNIEJU BRD

26 i 27 kwietnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych. Organizatorami Turnieju na etapie powiatowym było Starostwo Powiatowe w…
DZIEŃ OTWARTY W SZKOŁACH POWIATU BRANIEWSKIEGO

19 kwietnia 2023 r. w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski odbył się DZIEŃ OTWARTY. Wydarzenie dało możliwość zaprezentowania młodzieży klas ósmych szkół podstawowych, ich rodzicom i nauczycielom oferty edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024. Starosta Braniewski Karol…
MISTRZOSTWA POWIATU W TENISIE STOŁOWYM

Tenis stołowy jest bardzo popularną dyscypliną sportową, w której zawodnicy rywalizują między sobą przy użyciu rakietek. W takiej właśnie dyscyplinie zmagali się sportsmeni na sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lelkowie. 1 kwietnia 2023 roku odbyły się Otwarte…
SZLAK ŚWIĘTEJ WARMII

30 marca 2023 roku w Pieniężnie odbyło się spotkanie robocze dotyczące Szlaku Świętej Warmii. W spotkaniu uczestniczyli członkowie – przedstawiciele Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii oraz przedsiębiorcy i osoby związane z branżą turystyczną. Starostwo Powiatowe w Braniewie reprezentowali Wicestarosta Braniewski Krzysztof…
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

Zarząd Powiatu Braniewskiego systematycznie realizuje zadania w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie powiatu. Kolejną inwestycją realizowaną przez powiat będzie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1378N w m. Szyleny”. W związku z planowaną inwestycją Powiat Braniewski reprezentowany przez Starostę Braniewskiego Karola…
PIERWSZE POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

20 marca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego w której uczestniczyli również Radni Powiatu Braniewskiego . Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk i Starosta Braniewski Karol Motyka przywitali wszystkich…
PODZIĘKOWANIE ZA WIELOLETNIĄ PRACĘ

16 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Braniewskiego. Tym razem sesja rozpoczęła się w sposób szczególny i miała doniosły charakter. Starosta Braniewski Karol Motyka i Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk w…
REMONT GROGI POWIATOWEJ

W Starostwie Powiatowym w Braniewie podpisano umowę dotyczącą realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Nr 1324N odc. Młynowo-Jarzeń”. Umowę w imieniu Powiatu Braniewskiego podpisali: Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe –…
WSPÓLNE DZIAŁANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

Samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele weterynarii i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Powiecie Braniewskim uczestniczyli we wspólnym spotkaniu roboczym, w celu omówienia następujących zagadnień: 1. Zagrożenia pogodowe – zima 2022/2023, przygotowania do działań w okresie zimowym. 2.…
NOWE WŁADZE ZWIĄZKU W BRANIEWIE

W Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Braniewie. W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski, który podziękował zebranym, a szczególnie Zarządowi Związku za współpracę z Powiatem Braniewskim.…
ŚWIĘTO URODZAJU W PIENIĘŻNIE

27 sierpnia 2022 roku w Pieniężnie odbyły się uroczyste obchody „Święta Urodzaju” – ukraińskich dożynek, zorganizowanych w ramach zadania „Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej”. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w cerkwi greckokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Pieniężnie celebrowaną przez Arkadiusza…