REMONT GROGI POWIATOWEJ

W Starostwie Powiatowym w Braniewie podpisano umowę dotyczącą realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Nr 1324N odc. Młynowo-Jarzeń”. Umowę w imieniu Powiatu Braniewskiego podpisali: Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe –…
WSPÓLNE DZIAŁANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

Samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele weterynarii i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Powiecie Braniewskim uczestniczyli we wspólnym spotkaniu roboczym, w celu omówienia następujących zagadnień: 1. Zagrożenia pogodowe – zima 2022/2023, przygotowania do działań w okresie zimowym. 2.…
NOWE WŁADZE ZWIĄZKU W BRANIEWIE

W Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Braniewie. W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski, który podziękował zebranym, a szczególnie Zarządowi Związku za współpracę z Powiatem Braniewskim.…
ŚWIĘTO URODZAJU W PIENIĘŻNIE

27 sierpnia 2022 roku w Pieniężnie odbyły się uroczyste obchody „Święta Urodzaju” – ukraińskich dożynek, zorganizowanych w ramach zadania „Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej”. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w cerkwi greckokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Pieniężnie celebrowaną przez Arkadiusza…
OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W BRANIEWIE

W sobotę, 13 sierpnia 2022 roku w Braniewie odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego. Wspólne uroczystości zorganizowane przez żołnierzy z 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej i 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej celebrowano na placu przed Bazyliką Mniejszą w…
POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU BRANIEWSKIEGO ORAZ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

24 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obradom przewodniczył Starosta Braniewski Karol Motyka. Obecni na posiedzeniu członkowie komisji i zespołu oraz zaproszeni goście…
Święto Urodzaju w Pieniężnie

W dniu 27 sierpnia 2017 r. w Pieniężnie odbyły się uroczyste obchody „Swiata Urożaju” – ukraińskich dożynek, zorganizowanych w ramach zadania: Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w cerkwi greckokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Pieniężnie. Po…
Otwarcie drogi w Żelaznej Górze

W dniu 26 sierpnia 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo przebudowanej drogi powiatowej nr 1393N wraz z chodnikami w miejscowości Żelazna Góra. Była to podwójna uroczystość, gdyż tego dnia w Żelaznej Górze odbył się również odpust parafialny w kościele…
DOŻYNKI POWIATOWE 2016

W sobotę 10 września w Bemowiźnie odbyły się „Dożynki Powiatowe 2016”, których organizatorami było Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz Urząd Gminy Braniewo. W uroczystości udział wzięli rolnicy, samorządowcy oraz mieszkańcy Powiatu Braniewskiego. Dożynki otworzyli Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec wraz z…
Powiatowy Bieg ku Słońcu

Dnia 3 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Słobitach odbył się Powiatowy Bieg Ku Słońcu dofinansowany, w ramach Powiatowej Rady Sportu, ze środków budżetu Powiatu Braniewskiego. W Biegu wzięło udział 6 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe: z…
MAJÓWKA SENIORÓW NA NUTĘ PATRIOTYCZNĄ

Dziś niewielu ludzi pamięta dawne pieśni ludowe, a także pieśni patriotyczne z różnych dziejów historycznych. Są one częścią naszej kultury, która powoli ulega zapomnieniu. Dzięki przedsięwzięciom organizowanym przez pasjonatów tradycji nie stracimy tak ważnych elementów dziedzictwa narodowego. W dniu 24…
Uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych

Dnia 28 lutego br. w Skansenie ”Uchronić od zapomnienia” w Łajsach koło Pieniężna odbyła się uroczystość ku czci „Żołnierzy Wyklętych”. Organizatorami wydarzenia był Miejski Dom Kultury w Pieniężnie. Koordynatorem uroczystości był Kierownik MDK Tadeusz Kłębucki. Oprócz mieszkańców Pieniężna na czele…
Budowa chodników

Budowa chodników w Powiecie Braniewskim W ramach poprawy bezpieczeństwa dla pieszych na odcinku ul. Moniuszki przejazd kolejowy w kierunku Rudłowa oraz na odcinku ul. Stefczyka od ul. Grota Roweckiego do ul. Bema, Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie wykonał I etap…
Stacja uzdatniania wody w Rogitach

W dniu 16 października Starosta Braniewski uczestniczył w otwarciu nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody. Stację wybudowano w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Braniewo”. W ramach zadania wykonano również modernizację oczyszczali ścieków, budowę kompostowni osadów ściekowych oraz budowę kanalizacji…
Wizyta Marszałka Jacka Protasa

W dniu 7 października Braniewo odwiedził Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. Wizyta Wicemarszałka związana była z planowaną budową mostu w ciągu ul. PCK oraz inwestycją, w ramach której tworzona będzie dokumentacja techniczna „Wieży Bramnej Zamku Biskupiego”. W spotkaniu wzięli udział…