Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej

Zarząd Powiatu Braniewskiego w załączeniu publikuje ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego, położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej, oznaczonych jako działki nr 196/16, 196/17, 196/18, obr. 4 miasta Fromborka wraz z udziałem…
Nowy  Geoportal  Powiatu Braniewskiego

Informujemy,  że od dnia 11 stycznia 2021r. została udostępniona usługa Geoportal Powiatu Braniewskiego, która umożliwia: składanie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego, zgłoszenia prac geodezyjnych i prowadzenie narad koordynacyjnych. Jest ona dostępna za pośrednictwem platformy…
Zakup ambulansu dla Szpitala w Braniewie

W dniu 25 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Warmińsko- Mazurskim Arturem Chojeckim a Starostą Braniewskim Karolem Motyką i Wicestarostą Mirosławem Kudlińskim, której przedmiotem jest przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu specjalistycznego środka transportu…
TRWAJĄ PRACE REMONTOWE

Mimo nie zawsze korzystnych warunków atmosferycznych na drogach powiatu braniewskiego prowadzone są prace remontowe. — Zarząd Powiatu Braniewskiego realizuje planowe działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, skrzyżowaniach i w ciągach pieszych — mówi Mirosław Kudliński, etatowy członek Zarządu.…
POROZUMIENIA I UNIJNE PIENIĄDZE. SKRZYŻOWANIA PO REMONTACH

Dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy Powiatem Braniewskim a gminami Braniewo i Lelkowo wyremontowano skrzyżowania dróg powiatowych w czterech miejscowościach: Bemowiźnie, Grzędowie, Wilknitach i Zagajach. — Porozumienia te dotyczyły wspierania działań, których celem są kompleksowe rozwiązania w ramach lokalnej infrastruktury drogowej —…
Otwarcie drogi w Żelaznej Górze

W dniu 26 sierpnia 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo przebudowanej drogi powiatowej nr 1393N wraz z chodnikami w miejscowości Żelazna Góra. Była to podwójna uroczystość, gdyż tego dnia w Żelaznej Górze odbył się również odpust parafialny w kościele…
DROGOWA INWESTYCJA W PIENIĘŻNIE

W Pieniężnie ruszył remont dróg powiatowych. Będzie lepsza nawierzchnia, nowe chodniki i przejścia. A to wszystko nie tylko dla poprawy komfortu kierowców i pieszych, ale przede wszystkim — dla bezpieczeństwa. Remont obejmie przebudowę ponad 2 kilometrów ulic powiatowych. To największa…

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłosił pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Braniewie przy ul. Sikorskiego. Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jako załączniki do Uchwały nr 347/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 czerwca…
REMONT PRZYGRANICZNEJ DROGI W ŻELAZNEJ GÓRZE

Do końca lipca tego roku wyremontowany zostanie odcinek drogi w Żelaznej Górze. To fragment większej całości — drogi powiatowej wiodącej z Gronowa do Górowa Iławeckiego. 16 lutego Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie podpisał umowę z wykonawcą robót. Jest nim Przedsiębiorstwo…
Będzie remont drogi na dwóch odcinkach

2,5 mln złotych kosztować będzie przebudowa drogi powiatowej na odcinkach Bardyny – Stygajny i Długobór – Pakosze. Ponad 60 proc. tej sumy Starostwo Powiatowe w Braniewie pozyskało z unijnego dofinansowania. Dzięki pracom wykonanym na tych dwóch odcinkach poprawią się nie…
Budowa chodnika Etap 2 ul. Moniuszki

Powiat Braniewski realizuje inwestycję związaną z budową chodnika, położonego w ciągu drogi powiatowej. ykonawca Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie wykonuje II Etap chodnika przy ulicy Moniuszki. Obecnie trwaja prace przygotowawcze podłoża pod kostkę brukową      
Podpisano porozumienie w sprawie infrastruktury drogowej

W piątek 25 marca w Starostwie Powiatowym w Braniewie podpisano porozumienie dotyczące wspierania budowy i modernizacji dróg lokalnych na terenie Powiatu Braniewskiego. Porozumienie w imieniu Powiatu podpisali Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Wicestarosta Artur Mieczaniec. Porozumienie ma na celu pomoc…
Zakończono remont sądu

W dniu 9 listopada w Sądzie Rejonowym w Braniewie odbyło się spotkanie w związku z zakończeniem zadania pod nazwą „Remont i przebudowa zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Braniewie”. W spotkaniu wziął udział Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Burmistrz Braniewa Monika Trzcińska,…
Budowa chodników

Budowa chodników w Powiecie Braniewskim W ramach poprawy bezpieczeństwa dla pieszych na odcinku ul. Moniuszki przejazd kolejowy w kierunku Rudłowa oraz na odcinku ul. Stefczyka od ul. Grota Roweckiego do ul. Bema, Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie wykonał I etap…
Nowa inwestycja drogowa

17 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowej, w której uczestniczył Wojewoda Warmińsko – Mazurski Marian Podziewski. Ze strony Powiatu umowę podpisali Wicestarostowie Artur Mieczaniec i Mirosław Kudliński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grażyny Michalec. Inwestycja…
Przebudowa mostu

Wyjazdowe spotkanie do gminy Frombork dotyczące złego stanu mostu na rzece Bauda Wicestarostów Artura Mieczańca i Mirosława Kudlińskiego. W spotkaniu udział brali Radny Powiatu Braniewskiego Zbigniew Brewczak oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie Wojciech Skiba. Zarząd Powiatu Braniewskiego podjął…