Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że na terenie powiatu braniewskiego wykonywana jest dokumentacja urządzeniowa dla lasów niepaństwowych w stosunku do których kończy się ważność obowiązywania dokumentacji urządzeniowej (w tym uproszczone…

Zarząd Powiatu Braniewskiego wykonując uchwałę Nr 161/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu…

Zarząd Powiatu Braniewskiego wykonując uchwałę Nr 160/19 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy…

Zarząd Powiatu Braniewskiego wykonując uchwałę Nr 159/19 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy…