DARMOWE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

Szanowni Państwo ! Uprzejmie zawiadamiamy, że w Powiecie Braniewskim mogą Państwo skorzystać z darmowych porad prawnych i obywatelskich, a także z bezpłatnej mediacji. TRYB UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO Udzielanie darmowej porady prawnej lub obywatelskiej, w tym…
PODPISANO UMOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, nastawiona na rozwój lokalny, przekłada się na konkretną i rzetelną realizację powierzonych zadań. Z myślą o rozwoju lokalnym Zarząd Powiatu Braniewskiego w kwietniu i w maju podpisał kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych,…
KONKURS  WARNIJSKI  KUNSZTYK

W gwarze warmińskiej kunsztyk – to przedmiot kunsztownie lub pomysłowo wykonany. I takie produkty powstające na Warmii i z nią związane ma promować nowa marka: Warnijski kunsztyk. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii, którego członkowie chcą także tą drogą…
SZLAK ŚWIĘTEJ WARMII

30 marca 2023 roku w Pieniężnie odbyło się spotkanie robocze dotyczące Szlaku Świętej Warmii. W spotkaniu uczestniczyli członkowie – przedstawiciele Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii oraz przedsiębiorcy i osoby związane z branżą turystyczną. Starostwo Powiatowe w Braniewie reprezentowali Wicestarosta Braniewski Krzysztof…
STOWARZYSZENIA I FUNDACJE – CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominamy, że stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym jednostki OSP oraz fundacje zobowiązane są do przekazywania informacji do CRBR – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W przypadku organizacji nowo zarejestrowanych w KRS zgłoszenia należy dokonać w terminie 7…
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO ZAPRASZA organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz osoby zainteresowane do zgłaszania opinii i uwag dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku…

Zarząd Powiatu Braniewskiego informuje, że stowarzyszenie Liga Obrony Kraju w Warszawie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem „XXIII Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej” Oferta realizacji zadania publicznego Ogłoszenie o przyjęciu…
PODPISANO UMOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych. Zadania dotyczą upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie Braniewskim, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Umowy podpisano z dwoma organizacjami: Ligą Obrony Kraju,…
POZNAJ POWIAT. TURYSTYCZNIE I SPORTOWO

Zarząd Powiatu Braniewskiego wybrał podmioty, które zrealizują zadania związane z turystyką, ochroną środowiska przyrodniczego i ekologią oraz kulturą fizyczną.„Aktywnie na szlaku” to imprezy cykliczne, które zostaną zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej. Celem tego zadania jest popularyzacja turystyki…
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „KRAŃCE EUROPY IV”

W dniach 16-17 listopada 2017 roku w Spichlerzu Mariackim w Braniewie –  historycy, samorządowcy i mieszkańcy Braniewa uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Popularno – Naukowej „Krańce Europy IV”. Na jej zakończenie odsłonięto tablicę upamiętniającą Konrada Zuse – pioniera informatyki, który mieszkał…
KURS PIERWSZEJ POMOCY W POWIECIE BRANIEWSKIM

„Bezpieczny powiat – cykl otwartych szkoleń w zakresie pierwszej pomocy” — w ramach tego zadania odbył się w Braniewie kurs pierwszej pomocy. Uczestnicy kursu zdobyli wiedzę teoretyczną, a także nauczyli się praktycznych sposobów ratowania życia. 75 osób – mieszkańców powiatu…
HISTORIA BROWARU W BRANIEWIE

„Historia browaru w Braniewie” — to kolejny temat, jaki został poruszony podczas spotkania Towarzystwa Miłośników Braniewa. Tym razem było dwóch prelegentów. Dorota Olbryś z TMB przedstawiła historię powstania browaru od 1854 roku do czasu ponownego uruchomienia zakładu w 1964 roku.…
UNIHOKEJ NA START – FLOORBALL 2017

W dniu 24.06.2017r. odbył się III Amatorski Turniej Unihokeja Drużyn Mieszanych o Puchar Starosty Braniewskiego „Unihokej na start – Floorball 2017”. W Turnieju uczestniczyły drużyny z terenu Powiatu Braniewskiego. Mimo, iż był to Turniej amatorski, drużyny reprezentowały bardzo wysoki poziom…
Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej

Umacnianie wspólnoty i tożsamości kulturowej mieszkańców Powiatu Braniewskiego, w tym tworzenie warunków do integracji społecznej, sąsiedzkiej, to kolejne cele, które zamierza osiągnąć samorząd Powiatu Braniewskiego poprzez zlecenie do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W dniu…
XXII Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej

Zrównoważony rozwój społeczny, to także rozwój kultury, jako wartości ponadczasowej, określającej cechy danego narodu, jego tożsamości opartej o historię i obyczaje. Inwestowanie samorządu terytorialnego w kulturę ma wymierny wpływ na inne dziedziny życia. W celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych społeczeństwa, upamiętniania…
PRZEDSZKOLAKI NA SZKOLNEJ SCENIE (wideo)

„Z piosenką w plecaku” — taką nazwę nosił IV Powiatowy Festiwal Przedszkolny, który odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Braniewie. W festiwalu uczestniczyło 200 przedszkolaków ze szkół i przedszkoli z powiatu braniewskiego. Poziom festiwalu był bardzo…
FESTIWAL PIOSENKI ROZDZIAWA

Dnia 11 czerwca 2017 r. w Braniewskim Centrum Kultury odbył się XXV Jubileuszowy Festiwal Piosenki Harcerskiej „Rozdziawa”. W festiwalu udział wzięło ponad 100 zuchów i harcerzy z terenu Powiatu Braniewskiego. Nagrodzone i wyróżnione zespoły otrzymały: statuetki, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody…
OTWARTE MISTRZOSTWA W AQUATHLONIE

W dniu 11 czerwca 2017 r. zostały rozegrane Otwarte Mistrzostwa Braniewa w Aquathlonie, Mistrzostwa Polski Nauczycieli. Zadaniem uczestników było przepłynięcie trasy od przepławki w górę rzeki Pasłęki, a po wyjściu z wody przebranie się i bieg. Celem zawodów zorganizowanych przez…
XXV Festiwal Piosenki „Rozdziawa”

Piosenka towarzyszyła Harcerzom od zawsze. Jest przekazem harcerskiej tradycji historycznej w amatorskim wykonaniu. Niekiedy stare zapomniane już piosenki i melodie znają tylko harcerze. „Płonie ognisko”, „Pod żaglami Zawiszy”, „Pałacyk Michla”, „Gdy strumyk płynie z wolna”„ i wiele innych piosenek harcerskich…
OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ

Wskutek rosnących wymagań stawianych przez dzisiejszą rzeczywistość, niezwykle akcentowanym zadaniem ze względu na postępującą degradację środowiska naturalnego jest ochrona środowiska przyrodniczego i ekologia, w tym kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Zarząd Powiatu Braniewskiego zawarł…
Powiatowy Pokoleniowy Dwubój sportowo-rekreacyjny o Puchar Starosty Braniewskiego.

Tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jakości życia mieszkańców, kształtowania nawyków prozdrowotnych stanowi ważne zadanie samorządu terytorialnego. Odbywa się to między innymi poprzez organizowanie różnego rodzaju aktywności, w tym krzewienie kultury fizycznej. Środki finansowe z Powiatu Braniewskiego na sport wydatkowane są między…
PODPISANIE UMOWY Z TOWARZYSTWEM MIŁOŚNIKÓW BRANIEWA

Bogate dzieje Ziemi Braniewskiej, to również dzieje bogatej kultury, osobowości kształtujących region, osiągnięć gospodarczych, rozwoju oświaty i wielu innych dziedzin, bez których rozwój lokalny nie byłby możliwy. Są warte poświęcenia im uwagi, pochylenia się nad tym, co nieznane lub zapomniane.…

Mając na względzie dalszą owocną współpracę Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi, w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert przedstawiamy Państwu instrukcję wypełniania oferty realizacji zadania publicznego, zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i…