ŚWIĘTO URODZAJU W PIENIĘŻNIE

W dniu 27 sierpnia 2023 roku w Pieniężnie, na placu przed Młynem Warmińskim, odbyły się uroczyste obchody „Swiata Urożaju” – ukraińskich dożynek, zorganizowanych w ramach zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem: „Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej”. Celem…
DARMOWE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

Szanowni Państwo ! Uprzejmie zawiadamiamy, że w Powiecie Braniewskim mogą Państwo skorzystać z darmowych porad prawnych i obywatelskich, a także z bezpłatnej mediacji. TRYB UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO Udzielanie darmowej porady prawnej lub obywatelskiej, w tym…
PODPISANO UMOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, nastawiona na rozwój lokalny, przekłada się na konkretną i rzetelną realizację powierzonych zadań. Z myślą o rozwoju lokalnym Zarząd Powiatu Braniewskiego w kwietniu i w maju podpisał kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych,…
KONKURS  WARNIJSKI  KUNSZTYK

W gwarze warmińskiej kunsztyk – to przedmiot kunsztownie lub pomysłowo wykonany. I takie produkty powstające na Warmii i z nią związane ma promować nowa marka: Warnijski kunsztyk. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii, którego członkowie chcą także tą drogą…
SZLAK ŚWIĘTEJ WARMII

30 marca 2023 roku w Pieniężnie odbyło się spotkanie robocze dotyczące Szlaku Świętej Warmii. W spotkaniu uczestniczyli członkowie – przedstawiciele Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii oraz przedsiębiorcy i osoby związane z branżą turystyczną. Starostwo Powiatowe w Braniewie reprezentowali Wicestarosta Braniewski Krzysztof…
STOWARZYSZENIA I FUNDACJE – CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominamy, że stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym jednostki OSP oraz fundacje zobowiązane są do przekazywania informacji do CRBR – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W przypadku organizacji nowo zarejestrowanych w KRS zgłoszenia należy dokonać w terminie 7…
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO ZAPRASZA organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz osoby zainteresowane do zgłaszania opinii i uwag dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku…

Zarząd Powiatu Braniewskiego informuje, że stowarzyszenie Liga Obrony Kraju w Warszawie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem „XXIII Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej” Oferta realizacji zadania publicznego Ogłoszenie o przyjęciu…
PODPISANO UMOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych. Zadania dotyczą upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie Braniewskim, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Umowy podpisano z dwoma organizacjami: Ligą Obrony Kraju,…
POZNAJ POWIAT. TURYSTYCZNIE I SPORTOWO

Zarząd Powiatu Braniewskiego wybrał podmioty, które zrealizują zadania związane z turystyką, ochroną środowiska przyrodniczego i ekologią oraz kulturą fizyczną.„Aktywnie na szlaku” to imprezy cykliczne, które zostaną zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej. Celem tego zadania jest popularyzacja turystyki…
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „KRAŃCE EUROPY IV”

W dniach 16-17 listopada 2017 roku w Spichlerzu Mariackim w Braniewie –  historycy, samorządowcy i mieszkańcy Braniewa uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Popularno – Naukowej „Krańce Europy IV”. Na jej zakończenie odsłonięto tablicę upamiętniającą Konrada Zuse – pioniera informatyki, który mieszkał…
KURS PIERWSZEJ POMOCY W POWIECIE BRANIEWSKIM

„Bezpieczny powiat – cykl otwartych szkoleń w zakresie pierwszej pomocy” — w ramach tego zadania odbył się w Braniewie kurs pierwszej pomocy. Uczestnicy kursu zdobyli wiedzę teoretyczną, a także nauczyli się praktycznych sposobów ratowania życia. 75 osób – mieszkańców powiatu…
HISTORIA BROWARU W BRANIEWIE

„Historia browaru w Braniewie” — to kolejny temat, jaki został poruszony podczas spotkania Towarzystwa Miłośników Braniewa. Tym razem było dwóch prelegentów. Dorota Olbryś z TMB przedstawiła historię powstania browaru od 1854 roku do czasu ponownego uruchomienia zakładu w 1964 roku.…
UNIHOKEJ NA START – FLOORBALL 2017

W dniu 24.06.2017r. odbył się III Amatorski Turniej Unihokeja Drużyn Mieszanych o Puchar Starosty Braniewskiego „Unihokej na start – Floorball 2017”. W Turnieju uczestniczyły drużyny z terenu Powiatu Braniewskiego. Mimo, iż był to Turniej amatorski, drużyny reprezentowały bardzo wysoki poziom…
Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej

Umacnianie wspólnoty i tożsamości kulturowej mieszkańców Powiatu Braniewskiego, w tym tworzenie warunków do integracji społecznej, sąsiedzkiej, to kolejne cele, które zamierza osiągnąć samorząd Powiatu Braniewskiego poprzez zlecenie do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W dniu…
XXII Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej

Zrównoważony rozwój społeczny, to także rozwój kultury, jako wartości ponadczasowej, określającej cechy danego narodu, jego tożsamości opartej o historię i obyczaje. Inwestowanie samorządu terytorialnego w kulturę ma wymierny wpływ na inne dziedziny życia. W celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych społeczeństwa, upamiętniania…
PRZEDSZKOLAKI NA SZKOLNEJ SCENIE (wideo)

„Z piosenką w plecaku” — taką nazwę nosił IV Powiatowy Festiwal Przedszkolny, który odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Braniewie. W festiwalu uczestniczyło 200 przedszkolaków ze szkół i przedszkoli z powiatu braniewskiego. Poziom festiwalu był bardzo…
FESTIWAL PIOSENKI ROZDZIAWA

Dnia 11 czerwca 2017 r. w Braniewskim Centrum Kultury odbył się XXV Jubileuszowy Festiwal Piosenki Harcerskiej „Rozdziawa”. W festiwalu udział wzięło ponad 100 zuchów i harcerzy z terenu Powiatu Braniewskiego. Nagrodzone i wyróżnione zespoły otrzymały: statuetki, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody…
OTWARTE MISTRZOSTWA W AQUATHLONIE

W dniu 11 czerwca 2017 r. zostały rozegrane Otwarte Mistrzostwa Braniewa w Aquathlonie, Mistrzostwa Polski Nauczycieli. Zadaniem uczestników było przepłynięcie trasy od przepławki w górę rzeki Pasłęki, a po wyjściu z wody przebranie się i bieg. Celem zawodów zorganizowanych przez…
XXV Festiwal Piosenki „Rozdziawa”

Piosenka towarzyszyła Harcerzom od zawsze. Jest przekazem harcerskiej tradycji historycznej w amatorskim wykonaniu. Niekiedy stare zapomniane już piosenki i melodie znają tylko harcerze. „Płonie ognisko”, „Pod żaglami Zawiszy”, „Pałacyk Michla”, „Gdy strumyk płynie z wolna”„ i wiele innych piosenek harcerskich…
OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ

Wskutek rosnących wymagań stawianych przez dzisiejszą rzeczywistość, niezwykle akcentowanym zadaniem ze względu na postępującą degradację środowiska naturalnego jest ochrona środowiska przyrodniczego i ekologia, w tym kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Zarząd Powiatu Braniewskiego zawarł…
Powiatowy Pokoleniowy Dwubój sportowo-rekreacyjny o Puchar Starosty Braniewskiego.

Tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jakości życia mieszkańców, kształtowania nawyków prozdrowotnych stanowi ważne zadanie samorządu terytorialnego. Odbywa się to między innymi poprzez organizowanie różnego rodzaju aktywności, w tym krzewienie kultury fizycznej. Środki finansowe z Powiatu Braniewskiego na sport wydatkowane są między…
PODPISANIE UMOWY Z TOWARZYSTWEM MIŁOŚNIKÓW BRANIEWA

Bogate dzieje Ziemi Braniewskiej, to również dzieje bogatej kultury, osobowości kształtujących region, osiągnięć gospodarczych, rozwoju oświaty i wielu innych dziedzin, bez których rozwój lokalny nie byłby możliwy. Są warte poświęcenia im uwagi, pochylenia się nad tym, co nieznane lub zapomniane.…