Powiatowy Pokoleniowy Dwubój sportowo-rekreacyjny o Puchar Starosty Braniewskiego.

Tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jakości życia mieszkańców, kształtowania nawyków prozdrowotnych stanowi ważne zadanie samorządu terytorialnego. Odbywa się to między innymi poprzez organizowanie różnego rodzaju aktywności, w tym krzewienie kultury fizycznej. Środki finansowe z Powiatu Braniewskiego na sport wydatkowane są między…
PODPISANIE UMOWY Z TOWARZYSTWEM MIŁOŚNIKÓW BRANIEWA

Bogate dzieje Ziemi Braniewskiej, to również dzieje bogatej kultury, osobowości kształtujących region, osiągnięć gospodarczych, rozwoju oświaty i wielu innych dziedzin, bez których rozwój lokalny nie byłby możliwy. Są warte poświęcenia im uwagi, pochylenia się nad tym, co nieznane lub zapomniane.…

Mając na względzie dalszą owocną współpracę Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi, w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert przedstawiamy Państwu instrukcję wypełniania oferty realizacji zadania publicznego, zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i…
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE SZKOLENIOWE

Mając na względzie dalszą owocną współpracę Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi zapraszamy na spotkanie szkoleniowe, kierowane do organizacji pozarządowych, działających na terenie Powiatu Braniewskiego. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 116 (parter) w Starostwie Powiatowym w Braniewie, Pl. Józefa…

Unieważnienie konkursów. Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 13 kwietnia 2017 roku unieważnił dwa konkursy ofert: Uchwała nr 329/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku w zakresie…

Uchwała nr 306/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o…

Uchwała nr 308/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt…

Uchwała nr 301/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego na rzecz organizacji pozarządowych, pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych…

Uchwała nr 302/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i…
Drogi Podatniku. Przekaż 1% podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego działające na terenie Powiatu Braniewskiego.

Każdego roku podatnicy mają możliwość przekazywać 1% podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z przepisami podatkowymi i wykazanego w rocznej deklaracji PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (art. 27 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Wykaz organizacji…
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2017 ROKU

Szanowni mieszkańcy Powiatu Braniewskiego, wzorem roku ubiegłego od dnia 1 stycznia 2017 roku w Powiecie Braniewskim zostaną uruchomione dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady udzielane będą w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczącym się przy ul. Królewieckiej 13 w Braniewie (Internat…
Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe

LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące problematyki inicjatywy LEDAER, będącej częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej do pobrania: Informacja o zaplanowanych spotkaniach organizowanych przez LGD

Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 12 września 2016 roku przyjął uchwałę Nr 234/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego…
Podpisanie umowy z ZHP

Dziedzictwo narodowe, to ważny element kultury, historii i tradycji oraz znak pamięci zbiorowej. Idea „małej ojczyzny” czyni nas odpowiedzialnymi za dziedzictwo regionalne, przy czym ważne staje się integrowanie społeczności wokół ludzi zasłużonych w działaniach lokalnych, bohaterach, często skromnych, na co…

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego zaprasza do udziału w wyborach do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Sposób, w jaki odbywają się wybory. a także sposób zgłaszania kandydatów przedstawiony jest w załącznikach poniżej. Wypełnione formularze wyborcze ze wskazanym kandydatem należy złożyć (drogą pocztową,…
„Seniorada 2016” już za nami

W dniu 18 czerwca 2016 roku w Braniewskim Centrum Kultury odbył się XII Wojewódzki Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Seniorada 2016” w ramach umowy dotacyjnej na zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zawartej pomiędzy Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów…
XXI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej

Paleta pieśni wojskowych i patriotycznych jest bardzo bogata i różnorodna, można w niej odnaleźć charakterystyczne cechy poszczególnych okresów historycznych w dziejach polskiego narodu. Wskazuje bagaż doświadczeń oraz dorobek kulturalny i naukowy wielu pokoleń. Wypełniając obowiązek upamiętniania naszej historii, dorobku i…
OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

Ochrona środowiska naturalnego, w tym przyrody, to problem ogólnoświatowy, wymaga podjęcia pilnych środków zaradczych. Długa jest lista potrzeb, a także starań o ochronę nie tylko najcenniejszych walorów przyrodniczych, ale o czystość wokół własnego miejsca zamieszkania. Obecnie wiele samorządów lokalnych wykazuje zainteresowanie…
Podpisanie Umowy z PTTK

Turystyka jest jedną z dziedzin, która wpisuje się w rozwój Powiatu Braniewskiego. Jej znaczenie związane jest z walorami kulturowymi i przyrodniczymi np.: Zalewu Wiślanego, przebogatych, dziewiczych lasów, a także atrakcyjnych miejsc architektury sakralnej i kultury warmińskiej. U jej podstaw leży…
VI POWIATOWY KONKURS O OCHRONIE ŚRODOWISKA

W dniu 8 czerwca w Pieniężnie odbył się VI Powiatowy konkurs o ochronie środowiska przyrodniczego i ekologii pod nazwą „ Środowisko ponad wszystko”. W konkursie wzięli udział najlepsi uczniowie wytypowani w konkursach szkolnych. Organizatorem konkursu była LOK z siedzibą w…
MAJÓWKA SENIORÓW NA NUTĘ PATRIOTYCZNĄ

Dziś niewielu ludzi pamięta dawne pieśni ludowe, a także pieśni patriotyczne z różnych dziejów historycznych. Są one częścią naszej kultury, która powoli ulega zapomnieniu. Dzięki przedsięwzięciom organizowanym przez pasjonatów tradycji nie stracimy tak ważnych elementów dziedzictwa narodowego. W dniu 24…
Piłka nożna – radość, zdrowie, współzawodnictwo

W dniu 31.05.2016 r. na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 3 odbył się kolejny etap II Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców. (Pierwszy odbył się w dniu 24.05.2016 r.). Tym razem rozgrywki odbyły się wśród klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Powiatu…
Od Muzeum Celulozowego do Muzeum Ziemi Braniewskiej

„Historia jest jak sumienie, a ono jest jak lusterko wsteczne w samochodzie. Trzeba się w nim przeglądać, aby bezpiecznie poruszać się do przodu”, aut. Janusz Nagórny. Kształtowanie tożsamości i samoświadomości regionalnej jest procesem długotrwałym, by budować przyszłość koniecznie należy pochylić…
Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej

Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej, to kolejne zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji organizacji pozarządowej, w ramach otwartego konkursu ofert. Przedstawiciele Zarządu Powiatu Braniewskiego w osobach: Pan Mirosław Kudliński i Pan Władysław Hruszka w dniu 1…
II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

W dniu 24.05.2016 r. na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie odbył się II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców, zorganizowany w ramach umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Braniewskiego, a Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Drabina” z Braniewa. Umowa dotyczyła wsparcia realizacji…
Konferencja organizacji pozarządowych

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na Konferencję Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Galę Konkursu „Godni Naśladowania” – XIII edycja 6 czerwca 2016 roku, godz. 11.00 ERA NOVA Miejsce Kreatywnej Aktywności w Olsztynie ul. Obrońców…
Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego

W sobotę, 21 maja odbył się POWIATOWY POKOLENIOWY DWUBÓJ SPORTOWO – REKREACYJNY O PUCHAR STAROSTY, zrealizowany w ramach umowy zawartej pomiędzy Powiatem Braniewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Ligą Obrony Kraju Zarządem Powiatowym LOK w Pieniężnie. W tym roku do…
PODPISANO PIERWSZE UMOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Organizacje, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców Powiatu Braniewskiego mogą liczyć na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert. Dzięki tym działaniom otrzymujemy bogatszą ofertę kulturalną, sportową i turystyczną. W dniach 18 i 20 maja 2016 roku w…