III POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

31 maja 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego, w której uczestniczyli również włodarze, Radni Powiatu Braniewskiego i zaproszeni goście. W trakcie sesji wśród podejmowanych uchwał Radni podjęli uchwałę w sprawie organizacji…
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Powiat Braniewski otrzymał dotację celową ze środków budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację…
OSTATNI DZWONEK DLA MATURZYSTÓW

Ostatnim dniem zajęć dla tegorocznych maturzystów był piątek, 28 kwietnia 2023 roku. W tym szczególnym dniu w szkołach średnich odbywały się apele. W uroczystych apelach uczestniczyli zaproszeni goście i społeczność szkolna. W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie…
ELIMINACJE POWIATOWE TURNIEJU BRD

26 i 27 kwietnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych. Organizatorami Turnieju na etapie powiatowym było Starostwo Powiatowe w…
DZIEŃ OTWARTY W SZKOŁACH POWIATU BRANIEWSKIEGO

19 kwietnia 2023 r. w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski odbył się DZIEŃ OTWARTY. Wydarzenie dało możliwość zaprezentowania młodzieży klas ósmych szkół podstawowych, ich rodzicom i nauczycielom oferty edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024. Starosta Braniewski Karol…
ELIMINACJE POWIATOWE WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO

13 kwietnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, w którym wzięły udział 3-osobowe drużyny reprezentujące szkoły ponadpodstawowe Powiatu Braniewskiego. Celem Turnieju było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy o przepisach…
PIERWSZE POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

20 marca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego w której uczestniczyli również Radni Powiatu Braniewskiego . Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk i Starosta Braniewski Karol Motyka przywitali wszystkich…
PIERWSZA STRZELNICA WIRTUALNA W POWIECIE BRANIEWSKIM

W dniu 1 marca 2023 r. w Zespole Szkól Budowlanych w Braniewie otworzono pierwszą strzelnicę wirtualną w Powiecie Braniewskim. Uroczystości rozpoczęły się uroczystym apelem z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na którym uczniowie zaprezentowali filmy pokazujące walkę żołnierzy antykomunistycznego…
Wirtualna Strzelnica w Powiecie Braniewskim

Wirtualna Strzelnica w Powiecie Braniewskim W ramach ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2022” Powiat Braniewski otrzymał dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego na realizację zadania  pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Powiecie Braniewskim”. Strzelnica będzie…
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRANIEWIE

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów i pracowników oświaty. Z tej wyjątkowej okazji w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie odbył się uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości i społeczności szkolnej. Na uroczystości Starostwo Powiatowe w…
DZIEŃ NAUCZYCIELA W BRANIEWSKIM LICEUM

W dniu 13 października 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się uroczysty apel, w którym udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie: Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Mirosław Kudliński, Wicestarosta…
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczynamy nowy rok szkolny – 1 września 2022 r. Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński uczestniczyli w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie i w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w…
WRĘCZONO AKTY POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA

W dniu 29 sierpnia 2022 r. Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Krzysztof Kowalski wręczyli „Akty powierzenia stanowiska dyrektora” dla dyrektorów placówek oświatowych zarządzanych przez Powiat Braniewski. Powierzenia otrzymali: – Małgorzata Urszula Roguszewska – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego…
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Powiat Braniewski podpisał Porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Głównym celem programu…
OSTATNI DZWONEK DLA MATURZYSTÓW

Piątek, 29 kwietnia 2022 roku był ostatnim dniem zajęć dla tegorocznych maturzystów. Już wkrótce tegoroczni absolwenci przystąpią do niezwykle ważnego egzaminu w swoim dorosłym życiu – egzaminu maturalnego, a część absolwentów zdawać będzie egzamin zawodowy. W tym wyjątkowym dniu w…
ELIMINACJE POWIATOWE TURNIEJU BRD

26 i 27 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych. Organizatorami Turnieju było Starostwo…
ELIMINACJE POWIATOWE WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO. ZWYCIĘSTWO DRUŻYNY ZSZ W BRANIEWIE

22 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, w którym wzięły udział 3-osobowe drużyny reprezentujące szkoły ponadpodstawowe Powiatu Braniewskiego. Celem Turnieju było popularyzowanie wśród młodzieży…
REALIZACJA PROJEKTU Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BRANIEWIE

PN. POSTAW NA LO – NOWOCZESNA BAZA EDUKACYJNA – DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Projekt ma na celu poprawę warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów poprzez zakup wyposażenia do pracowni chemicznej, fizycznej, biologicznej, matematycznej, geograficznej i językowej, montaż…
Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Kadetów w ZSB

„Skąd nasze starania ? – chcemy by uczniowie w mundurach prócz lepszego startu w przyszłość, stali się takim krajobrazem Braniewa – liczę na naszą wspaniałą młodzież” – Krzysztof Kowalski Członek Zarządu Powiatu Jednym z oddziałów w naszym ZSB w ramach…
BRANIEWSKIE LICEUM Z TYTUŁEM „BRĄZOWA SZKOŁA 2019”

Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie znalazło się w gronie najlepszych liceów w Polsce. W tym roku po raz kolejny uzyskało tytuł „Brązowa Szkoła 2019” w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019, który to dwudziesty pierwszy raz został przygotowany przez…
XVI POWIATOWA GIEŁDA SZKÓŁ

Starosta Braniewski oraz Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu zapraszają na XVI Powiatową Giełdę Szkół. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Zarząd Powiatu Braniewskiego zaprasza do zgłaszania opinii i uwag dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Braniewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania…
OTWARCIE NOWOCZESNYCH PRACOWNI W ZSB

„Nowoczesna baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych” – to projekt, w ramach którego otwarto w ZSB dwie nowoczesne pracownie: bazy informatycznej i bazy spedycyjnej. Podstawowym założeniem projektu jest modernizacja metod i treści kształcenia. Z jednej strony wyposażono pracownie w nowoczesny…
STYPENDYŚCI PREMIERA

156 uczniów w całym województwie – w tym czworo z Powiatu Braniewskiego – otrzymało stypendia premiera. Ze stypendystami spotkał się Starosta Braniewski Leszek Dziąg. Średnia powyżej 5,0, pracowitość, pasja, zaangażowanie w działalność szkoły i poza nią – to tylko część…
JĘZYK I ZAWÓD KLUCZEM DO SUKCESU

Uczniowie, nauczyciele, samorządowcy i zaproszeni goście uczestniczyli w obchodach 55-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. Wśród gości znalazł się także wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Uroczystość była również okazją do wręczenia certyfikatów Europass. Certyfikaty z rąk starosty braniewskiego Leszka…
POWIATOWE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

W piątek 13 października 2017 roku w Spichlerzu Mariackim w Braniewie odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Braniewie. W uroczystości udział wzięli: Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Kłębucki, Starszy Wizytator Mirella Nowińska…
Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r. w szkołach na terenie całego kraju rozpoczął się nowy rok szkolny 2017/2018. Starosta Braniewski Leszek Dziąg uczestniczył w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie, Etatowy Członek Zarządu Mirosław Kudliński odwiedził Liceum Ogólnokształcące im.…