WSPÓLNE DZIAŁANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

Samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele weterynarii i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Powiecie Braniewskim uczestniczyli we wspólnym spotkaniu roboczym, w celu omówienia następujących zagadnień: 1. Zagrożenia pogodowe – zima 2022/2023, przygotowania do działań w okresie zimowym. 2.…
Szkolenie w formie online pt. „RODO w organizacji pozarządowej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo – doradczym dot. opracowania dokumentów RODO. Podczas szkolenia oraz indywidualnego doradztwa zostaną opracowane dokumenty dot. prawidłowego…
PROPOZYCJE DO KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH POWIATU BRANIEWSKIEGO NA 2023 ROK

Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz członkowie Powiatowej Rady Sportu zapraszają organizacje pozarządowe/kluby sportowe do składania propozycji wydarzeń sportowych do Kalendarza Imprez Sportowych Powiatu Braniewskiego na 2023 rok. Organizacje pozarządowe/kluby sportowe, które chciałyby w przyszłym roku zorganizować, na terenie Powiatu Braniewskiego,…
Wirtualna Strzelnica w Powiecie Braniewskim

Wirtualna Strzelnica w Powiecie Braniewskim W ramach ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2022” Powiat Braniewski otrzymał dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego na realizację zadania  pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Powiecie Braniewskim”. Strzelnica będzie…
NOWE WŁADZE ZWIĄZKU W BRANIEWIE

W Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Braniewie. W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski, który podziękował zebranym, a szczególnie Zarządowi Związku za współpracę z Powiatem Braniewskim.…
NAPRAWA CHODNIKÓW W BRANIEWIE

Stan techniczny dróg i chodników zlokalizowanych na terenie Powiatu Braniewskiego to niezwykle ważny element wpływający na komfort i bezpieczeństwo użytkowników, zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych. – Obecnie trwają prace przy budowie nowego chodnika przy ulicy Dąbrowskiego w Braniewie. Wartość zadania…
POWIATOWE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2022 r. w Braniewie odbyły się powiatowe obchody 104. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Mniejszej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Następnie zebrani goście w asyście kompanii honorowej 9…
XL sesja Rady Powiatu Braniewskiego

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Braniewskiego VI kadencji 2018 – 2023 w dniu 28 października 2022 roku o godz. 09:00 Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę. Przyjęcie protokołu…
Uchwała nr 596/22  Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2022 roku   w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2023 roku”

Uchwała nr 596/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa…
Uchwała Nr 595/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2022 roku    w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2023 roku”

Uchwała Nr 595/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2023 roku”…
SPOTKANIE DOTYCZĄCE LOKALNEGO PARTNERSTWA DS. WODY

Gospodarka wodna na terenie naszego kraju to jeden z elementów, który wymaga wnikliwej analizy i zdecydowanych działań zmierzających do poprawy zasobu wód. 25 października 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie na zaproszenie Starosty Braniewskiego Karola Motyki odbyło się spotkanie…
KONGRES SACRIS WE FROMBORKU

W dniu 20 października 2022 r. w Zespole Katedralnym we Fromborku rozpoczął się Kongres Sacris – Dobra Kościoła (Troska i Odpowiedzialność), w których wziął udział Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński. Podczas kongresu zaprezentowano znaczek pocztowy Poczty Polskiej S.A. pt. „Boże Narodzenie”,…
POWIATOWE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

14 października to w całej Polsce Dzień Edukacji Narodowej – święto pedagogów oraz pracowników oświaty. Z tej okazji w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie odbyły się powiatowe obchody. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Powiatu Braniewskiego: Starosta Braniewski…
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRANIEWIE

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów i pracowników oświaty. Z tej wyjątkowej okazji w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie odbył się uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości i społeczności szkolnej. Na uroczystości Starostwo Powiatowe w…
DZIEŃ NAUCZYCIELA W BRANIEWSKIM LICEUM

W dniu 13 października 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się uroczysty apel, w którym udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie: Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Mirosław Kudliński, Wicestarosta…
ĆWICZENIA RATOWNICZE NA ZALEWIE WIŚLANYM – „IREN II 2022”

29 września 2022 r. w pobliżu miejscowości Nowa Pasłęka gm. Braniewo z inicjatywy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyły się ćwiczenia ratownicze służb i podmiotów w zakresie doskonalenia działań ratowniczych na wodach Zalewu Wiślanego. Scenariusz ćwiczeń zakładał zderzenie…
ZBUDOWANO BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W BRANIEWIE

W dniu 23 września 2022 r. oddano do użytku bezpieczne przejście dla pieszych w Braniewie. Jest to inwestycja sfinansowana przez Powiat Braniewski. Przejście dla pieszych wybudowano w ciągu drogi powiatowej Nr 1381N w obrębie skrzyżowania na ulicy Stefczyka. Zakres robót…
MY NIE OBIECUJEMY, LECZ SKUTECZNIE DZIAŁAMY

Stan techniczny dróg powiatowych to niezwykle ważny element wpływający na komfort i bezpieczeństwo podróżnych, a w szczególności sprawne i szybkie przemieszczanie się pojazdów służb ratowniczych i mundurowych. Rada i Zarząd Powiatu Braniewskiego prowadzą działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej…
OTWARCIE KANAŁU ŻEGLUGOWEGO PRZEZ MIERZEJĘ WIŚLANĄ

17 września 2022 roku został otwarty Kanał Żeglugowy będący częścią drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. W uroczystościach otwarcia przekopu z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy, Premiera Mateusza Morawieckiego i innych dostojnych władz i zaproszonych gości, nie mogło zabraknąć…
NOWE NAWIERZCHNIE NA DROGACH POWIATOWYCH

Powiat Braniewski i Lasy Państwowe realizowały i realizują wspólne inwestycje na drogach powiatowych. Wartość zakładanych i prowadzonych wspólnych zadań w roku 2022 to blisko 1 mln zł. – Inwestycje drogowe zostały realizowane z Nadleśnictwem Zaporowo, Nadleśnictwem Orneta i Nadleśnictwem Górowo…
KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY POWIATU Z NADLEŚNICTWEM

Powiat Braniewski kontynuuje współpracę z Nadleśnictwem Górowo Iławeckie w zakresie remontów dróg. 14 września 2022 roku Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Bogdan Jarmoła spotkali się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Górowo Iławeckie Krzysztofem Śmiechem.…
WIZYTA W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH

W poniedziałek, 12 września 2022 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące pozyskania z zasobów Lasów Państwowych gruntu pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Dyrektora…
Ponowne ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sześciu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej

Ponowne ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sześciu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej, oznaczonych jako działki nr 196/16, 196/17, 196/18, 196/19, 196/20, 196/21, obręb 4, m. Fromborka wraz z udziałami w drogach…
KOMUNIKAT – ODWOŁANIE PRZETARGU

Zarząd Powiatu Braniewskiego informuje o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 13 września 2022 r. o godzinie 12.00, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych we Fromborku, przy ul Braniewskiej. Przyczyną odwołania przetargu jest błędny numer rachunku bankowego do wpłaty wadium,…