PODZIĘKOWANIE ZA WIELOLETNIĄ PRACĘ

16 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Braniewskiego. Tym razem sesja rozpoczęła się w sposób szczególny i miała doniosły charakter. Starosta Braniewski Karol Motyka i Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk w…
REMONT GROGI POWIATOWEJ

W Starostwie Powiatowym w Braniewie podpisano umowę dotyczącą realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Nr 1324N odc. Młynowo-Jarzeń”. Umowę w imieniu Powiatu Braniewskiego podpisali: Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe –…
NOWA KOPARKO-ŁADOWARKA W ZDP

Jednostka organizacyjna powiatu – Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie wzbogacił się o nowy sprzęt, który udało się kupić dzięki „Rządowemu Funduszowi Polski Ład”. Nowa koparko-ładowarka będzie wykorzystywana przy remontach dróg o nawierzchniach gruntowych, oraz do renowacji rowów przydrożnych, poboczy dróg…
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Jest także formą uczczenia bólu i cierpienia, jakich żołnierze drugiej konspiracji…
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA MIAST, GMIN I POWIATÓW  „SZLAK ŚWIĘTEJ WARMII”

W Tomaszkowie odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia „Szlak Świętej Warmii”, w którym wziął udział Starosta Braniewski Karol Motyka. Podczas spotkania dyskutowano nad nowymi kierunkami działań i strategią rozwoju stowarzyszenia. Podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej…
NOWOCZESNY RENTGEN NA PRZEJŚCIU W GRZECHOTKACH

W dniu 21 lutego 2023 r. na przejściu granicznym w Grzechotkach otworzono nowoczesny rentgen do prześwietlania zawartości pojazdów. Dzięki nowoczesnemu skanerowi RTG zostanie ograniczona liczba fizycznych kontroli oraz przyspieszona weryfikacja przewożonych towarów. – Każdy wprowadzony przemyt na teren powiatu braniewskiego,…
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej, oznaczonych jako działki nr 196/16, 196/17, 196/18, obręb 4, m. Fromborka wraz z udziałami w drogach wewnętrznych dz. nr 196/22…
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Braniewskiego o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11, oznaczonej jako działka nr 137/27, obręb 3, miasto Pieniężno. Załączniki: Uchwała nr 643/2023 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 stycznia…
WOJEWÓDZKA INAUGURACJA OBCHODÓW ROKU MIKOŁAJA KOPERNIKA

21 stycznia 2023 roku w Olsztynie odbyła się wojewódzka inauguracja Roku Mikołaja Kopernika. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej w Olsztynie. Dalsza część inauguracji odbyła się m.in.: na olsztyńskiej starówce, na Zamku Kapituły Olsztyńskiej i w muzeach. Wśród zaproszonych…
STOWARZYSZENIA I FUNDACJE – CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominamy, że stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym jednostki OSP oraz fundacje zobowiązane są do przekazywania informacji do CRBR – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W przypadku organizacji nowo zarejestrowanych w KRS zgłoszenia należy dokonać w terminie 7…
DARMOWE  PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

DARMOWE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE Szanowni Państwo ! Uprzejmie zawiadamiamy, że w Powiecie Braniewskim mogą Państwo skorzystać z darmowych porad prawnych i obywatelskich, a także z bezpłatnej mediacji. TRYB UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO Udzielanie darmowej porady…
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRAWA JAZDY

KOMUNIKAT Wydział Komunikacji i Transportu odnosząc się do wiadomości o obowiązku wymiany prawa jazdy publikowanych w środkach masowego przekazu informuje: zgodnie z treścią art. 124 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami…
WICESTAROSTA NA TRENINGU PIŁKARZY

W dniu 9 stycznia 2023 r. podczas treningu piłkarzy Zatoki Braniewo z rocznika 2010/2011 odwiedził ich Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski. Młodzi sportowcy mają na swoim koncie wiele sukcesów na arenie wojewódzkiej i krajowej. Podopieczni trenera Stanisława Łukaszewicza wygrali wszystkie spotkania…
ŚWIĄTECZNE PACZKI W SZPITALU

Święta Bożego Narodzenia, to niezwykle ważne wydarzenie w roku, to również okres miłości, radości i spokoju. Jednak święta to trudny czas dla wielu seniorów, szczególnie tych, którzy przebywają w różnego rodzaju placówkach. Dzięki zgłoszeniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu Łukasza Korneluka…
MIKOŁAJ W STAROSTWIE

6 grudnia to dzień szczególny, na który czekają zarówno najmłodsi, jak i dorośli. Tym razem z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie i Starostwa Powiatowego w Braniewie zorganizowano spotkanie mikołajkowe dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów…
WSPÓLNE DZIAŁANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

Samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele weterynarii i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Powiecie Braniewskim uczestniczyli we wspólnym spotkaniu roboczym, w celu omówienia następujących zagadnień: 1. Zagrożenia pogodowe – zima 2022/2023, przygotowania do działań w okresie zimowym. 2.…
Szkolenie w formie online pt. „RODO w organizacji pozarządowej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo – doradczym dot. opracowania dokumentów RODO. Podczas szkolenia oraz indywidualnego doradztwa zostaną opracowane dokumenty dot. prawidłowego…
PROPOZYCJE DO KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH POWIATU BRANIEWSKIEGO NA 2023 ROK

Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz członkowie Powiatowej Rady Sportu zapraszają organizacje pozarządowe/kluby sportowe do składania propozycji wydarzeń sportowych do Kalendarza Imprez Sportowych Powiatu Braniewskiego na 2023 rok. Organizacje pozarządowe/kluby sportowe, które chciałyby w przyszłym roku zorganizować, na terenie Powiatu Braniewskiego,…
Wirtualna Strzelnica w Powiecie Braniewskim

Wirtualna Strzelnica w Powiecie Braniewskim W ramach ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2022” Powiat Braniewski otrzymał dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego na realizację zadania  pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Powiecie Braniewskim”. Strzelnica będzie…