OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W BRANIEWSKIEJ BRYGADZIE

10 sierpnia 2023 roku w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego odbyły się uroczystości z okazji nadchodzącego Święta Wojska Polskiego. W uroczystości oprócz żołnierzy i pracowników cywilnych uczestniczyli zaproszeni goście. Starostwo Powiatowe w Braniewie reprezentowali: Naczelnik Wydziału…
Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej

Zarząd Powiatu Braniewskiego w załączeniu publikuje ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej oznaczonych jako działki nr 196/16, 196/17, 196/18, obr. 4 m. Fromborka wraz z udziałem…
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Krasnolipie w gminie Braniewo

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Krasnolipie w gminie Braniewo oznaczonej jako działka nr 177 o pow. 0,4524 ha.   Załączniki: Zarządzenie Starosty Braniewskiego nr 43/2023 z 01 sierpnia 2023…
II SPOTKANIE W SPRAWIE KLASTRÓW ENERGII

W dniu 25 lipca 2023 r. Starosta Braniewski Karol Motyka wraz z przedstawicielami samorządów z terenu Powiatu Braniewskiego uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Generalnym XOOG Klastry Energii P.S.A. Wojciechem Płachetką. Klastry energii to porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami, dotyczące wytwarzania i…
POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

We wtorek 25 lipca 2023 r. braniewscy funkcjonariusze obchodzili Święta Policji. W tym tak ważnym dla policjantów dniu nie zabrakło słów podziękowań i wyróżnień. Starosta Braniewski Karol Motyka na ręce komendanta braniewskiej jednostki insp. Tadeusza Telengi wręczył dofinansowanie w kwocie…
KOMUNIKAT !!!

W ramach treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia: 79 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 min.
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI DLA POWIATU BRANIEWSKIEGO

W Starostwie Powiatowym w Braniewie podpisano umowę pożyczki na realizację projektu pod nazwą: Budowa windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie. Umowa została zawarta pomiędzy Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu Tomasza…
100-LECIE ZAŁOŻENIA KLASZTORU REDEMPTORYSTÓW

27 czerwca 2023 r. Redemptoryści z Braniewa obchodzili 100-lecie założenia klasztoru w Braniewie. Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza św. pod przewodnictwem Metropolity Warmińskiego Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego i Ojca Prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów O. Dariusza Paszyńskiego. W jubileuszu wzięli udział przedstawiciele Starostwa…
ZAKOŃCZENIE ROKU W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

W piątek uroczyście rok szkolny 2022/2023 zakończyło Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Uczniów „starego ogólniaka” pożegnali włodarze Starostwa Powiatowego w Braniewie: Starosta Braniewski Korol Motyka, Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Bogdan Jarmoła. Włodarze podziękowali…
III POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

31 maja 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego, w której uczestniczyli również włodarze, Radni Powiatu Braniewskiego i zaproszeni goście. W trakcie sesji wśród podejmowanych uchwał Radni podjęli uchwałę w sprawie organizacji…
DARMOWE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

Szanowni Państwo ! Uprzejmie zawiadamiamy, że w Powiecie Braniewskim mogą Państwo skorzystać z darmowych porad prawnych i obywatelskich, a także z bezpłatnej mediacji. TRYB UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO Udzielanie darmowej porady prawnej lub obywatelskiej, w tym…
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Powiat Braniewski otrzymał dotację celową ze środków budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację…
Ćwiczenia RENEGADE/SAREX 23

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX 23 Zawyją syreny !!! Starostwo Powiatowe w Braniewie informuję, że w dniach 17-26 maja 2023 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenia taktyczno specjalne pk. RENEGADE/SAREX-23 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Incydent  dotyczący części poświęconej ostrzeganiu i alarmowaniu…
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

12 maja obchodzimy święto osób, które wykonują jednej z najtrudniejszych zawodów w służbie drugiemu człowiekowi Dzień Pielęgniarek i Położnych. Z tej okazji Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski i Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Małgorzata Wojtas odwiedzili solenizantki w Powiatowym Centrum Medycznym, gdzie…
PODZIĘKOWANIE DLA STAROSTY

W starostwie powiatowym w Braniewie odbyło się spotkanie Starosty Braniewskiego Karola Motyki z Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Elblągu ppłk Jackiem Wieliczko. W trakcie Szef WCR w Elblągu w podziękowaniu za dotychczasową owocną współpracę uhonorował Starostę Braniewskiego pamiątkowym ryngrafem. Pamiątkowy…
PODPISANO UMOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, nastawiona na rozwój lokalny, przekłada się na konkretną i rzetelną realizację powierzonych zadań. Z myślą o rozwoju lokalnym Zarząd Powiatu Braniewskiego w kwietniu i w maju podpisał kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych,…
ĆWICZENIA SŁUŻB I PODMIOTÓW RATOWNICZYCH „MIERZEJA23”

W środę 10 maja 2023 r. odbyły się ćwiczenia doskonalące służb mundurowych i podmiotów ratowniczych powiatu braniewskiego „MIERZEJA 23”. W ćwiczeniach wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie: Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski oraz Naczelnik Wydziału Organizacji,…
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej

Zarząd Powiatu Braniewskiego w załączeniu publikuje ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Braniewskiego, położonych we Fromborku przy ul. Braniewskiej, oznaczonych jako działki nr 196/16, 196/17, 196/18, obr. 4 miasta Fromborka wraz z udziałem…
GRYPA PTAKÓW

W związku ze stwierdzanymi w ostatnim czasie ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków z gatunku mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie zwraca się z prośbą o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie, ul.…
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Krasnolipie w gminie Braniewo

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Krasnolipie w gminie Braniewo oznaczonej jako działka nr 177 o pow. 0,4524 ha. Załączniki: Zarządzenie Starosty Braniewskiego nr 28/2023 z 08 maja 2023 roku…
KONKURS  WARNIJSKI  KUNSZTYK

W gwarze warmińskiej kunsztyk – to przedmiot kunsztownie lub pomysłowo wykonany. I takie produkty powstające na Warmii i z nią związane ma promować nowa marka: Warnijski kunsztyk. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii, którego członkowie chcą także tą drogą…
232. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Msza świętą w intencji ojczyzny w Bazylice Mniejszej pw. Św Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie zainaugurowano tegoroczne obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazywany także Wielkim, 3 maja…
BIEG PAMIĘCI 2023

15 kwietnia 2023 roku odbył się Bieg Pamięci 2023, w którym uczestniczyło ponad 200 biegaczy. Celami biegu było upamiętnienie św. Jana Pawła II, propagowanie aktywnego stylu życia wśród społeczności lokalnej i integracja środowiska dla rozwoju kultury fizycznej. Organizatorzy tegorocznego Biegu…
WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE

W Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Braniewskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wspólnemu posiedzeniu samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych i przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w powiecie przewodniczył Starosta Braniewski Karol Motyka.…