Ćwiczenia RENEGADE/SAREX 23

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX 23

Zawyją syreny !!!

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuję, że w dniach 17-26 maja 2023 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenia taktyczno specjalne pk. RENEGADE/SAREX-23 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

Incydent  dotyczący części poświęconej ostrzeganiu i alarmowaniu odbędzie się  w dniu 18 maja – termin zapasowy 19 maja.

Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W związku z tym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego może zostać nadany sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

Przypominamy o sposobie ogłaszania i odwoływania alarmu za pomocą syren:
• ogłoszenie alarmu – to dźwięk modulowany syreny przez okres 3 minut,
• odwołanie alarmu – to dźwięk ciągły syreny przez okres 3 minut.

Sygnał alarmowy będzie miał charakter ćwiczebny (jeśli zostanie wyemitowany) i nie będzie związany z wystąpieniem zagrożenia. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie z tego tytułu żadnych działań.