ĆWICZENIA SŁUŻB I PODMIOTÓW RATOWNICZYCH „MIERZEJA23”

W środę 10 maja 2023 r. odbyły się ćwiczenia doskonalące służb mundurowych i podmiotów ratowniczych powiatu braniewskiego „MIERZEJA 23”. W ćwiczeniach wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie: Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski oraz Naczelnik Wydziału Organizacji, Nadzoru, Inwestycji i Bezpieczeństwa Marek Siejk.

Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego powiatu braniewskiego przeprowadziły w tym dniu ćwiczenia. Dwa główne epizody zrealizowano we Fromborku i w Braniewie.

I. „Muzeum 2023” – to ćwiczenie, którego scenariusz zakładał pożar części poddasza obiektu muzealnego we Fromborku. Jeszcze przed przyjazdem służb ratowniczych Dyrektor Muzeum zarządził ewakuację części zbiorów muzealnych z zagrożonego obiektu. Eksponaty zostały zapakowane w skrzynie, przeniesione w bezpieczne miejsce a następnie przewiezione do innego obiektu na terenie miasta Frombork. Działania gaśnicze realizowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz strażacy ochotnicy z jednostki OSP Frombork. Dodatkowo zaangażowani zostali policjanci, żołnierze 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, 43 Batalionu Lekkiej Piechoty, ratownicy medyczni z Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie.

II. „Sabotaż 2023” – ćwiczenie zrealizowano na terenie Zakładu Dużego Ryzyka „GLOB – TERMINAL” w Braniewie. Scenariusz zakładał uszkodzenie rurociągu na froncie rozładunku cystern kolejowych. W wyniku emisji gazu dwie osoby zostały poszkodowane, a zdarzenie stanowiło zagrożenie dla mieszkańców okolicznych obiektów. Działania wewnątrz zakładu prowadzili wspólnie strażacy oraz pracownicy terminala gazowego. Na zewnątrz teren został zabezpieczony przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Żołnierze 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej oraz 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie udostępnili sprzęt do dekontaminacji oraz pojazdy do ewentualnej ewakuacji mieszkańców. Poszkodowanych przekazano dla zespołów ratownictwa medycznego z Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie. W działaniu zaangażowani zostali również strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz strażacy – ochotnicy z OSP: Braniewo, Żelazna Góra, Frombork oraz Lipowina.

Ćwiczenia obserwowali:

– Piotr Opaczewski Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski

– przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

– Komendanci, Dowódcy służb mundurowych MSWiA oraz MON oraz Dyrekcja podmiotów na obiektach których realizowano poszczególne epizody.

PSP Braniewo