DARMOWA POMOC PRAWNA

Drogi mieszkańcu Powiatu Braniewskiego nie musisz „słono” płacić za poradę radcy prawnego lub doradcy obywatelskiego, możesz skorzystać z darmowych porad prawnych i obywatelskich w Powiecie Braniewskim.

System nieodpłatnego poradnictwa jest całkowicie finansowany przez państwo

Kto może skorzystać z pomocy prawnej lub obywatelskiej?

Z pomocy może skorzystać każdy kto znajduje się w trudnej sytuacji, wymagającej fachowej wiedzy, a nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. W tym celu prawnik udzielający porady poprosi o złożenie oświadczenia w punkcie, w którym świadczona jest porada. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Na czym polega pomoc prawna i obywatelska?

Radca prawny udzieli Państwu porady prawnej w różnych sytuacjach, np. konfliktu w miejscu pracy, konfliktu z sąsiadem, innych problemach wymagających fachowej wiedzy. Udzieli porady prawnej i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w sprawach,  które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa toczy się w sądzie, to uzyskacie Państwo pomoc w napisaniu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie wykwalifikowanego prawnika, adwokata w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Doradca obywatelski udzieli wsparcia w rozwiązaniu problemów oraz wspólnie z doradcą przygotujecie Państwo plan działania. Udzieli wsparcia i porady w sprawach: rodzinnych, sporach sąsiedzkich, w sprawach mieszkaniowych, spadkowych, w sprawach świadczeń z ubezpieczenia społecznego, socjalnych oraz w sprawach wyjścia z zadłużenia kredytowego i innych. Doradca poinformuje również Państwa o przysługujących uprawnieniach i o spoczywających na Państwu obowiązkach.

PUNKT NPP I NPO
ZLOKALIZOWANY JEST W BUDYNKU INTERNATU
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRANIEWIE
ul. Królewiecka 13 (wejście od ul. Wiejskiej 2)

Porady udzielane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w następujących godzinach:
I Punkt od 8.00 do 12.00 – Darmowa pomoc prawna
II Punkt od 14.00 do 18.00 – Darmowa pomoc prawna i obywatelska
Na wizytę należy umówić się telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 55 644 02 08.
Wizytę lub poradę można także umówić on-line pod adresem: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Jak się przygotować do wizyty?
1. Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości, może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem, zawierający numer PESEL.
2. Należy zabrać ze sobą (o ile posiadamy) dokumenty, które dotyczą omawianego problemu.