DARMOWE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

DARMOWE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

Szanowni Państwo !

Uprzejmie zawiadamiamy, że w Powiecie Braniewskim mogą Państwo skorzystać z darmowych porad prawnych i obywatelskich, a także z bezpłatnej mediacji.

TRYB UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Udzielanie darmowej porady prawnej lub obywatelskiej, w tym także nieodpłatnej mediacji odbywa się przez 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie, w każdym punkcie. Punkty mieszczą się przy ul. Królewieckiej 13 w Braniewie (budynek internatu przy Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie) i czynne są w godzinach:

I Punkt: 8.00 – 12.00

II Punkt: 14.00 -18.00

  1. Termin wizyty należy ustalić:
  1. telefonicznie – poprzez specjalny powiatowy numer do zapisów: 55 644 02 08,

rejestracja czynna w godzinach: 7.00 – 15.00.

  1. elektronicznie – przy pomocy formularza dostępnego na stronie
     https://zapisy-np.ms.gov.pl,

  2. osobiście – stawiając się w Starostwie Powiatowym w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, (II piętro, pokój 310).

  1. W wyznaczonym terminie należy zgłosić się do wybranego podczas rejestracji punktu.

  2. Przed uzyskaniem porady należy okazać dowód tożsamości i wypełnić oświadczenia o uprawnieniu do uzyskania darmowej pomocy prawnej.

  3. Dodatkowo przedsiębiorca samozatrudniający się składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegają się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

  4. Po uzyskaniu porady, można anonimowo przekazać opinię odnośnie udzielonej porady i wrzucić do urny, do czego Państwa zachęcam.

UPRAWNIENI DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie kierowane są do wszystkich osób, które nie mają możliwości opłacenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przysługuje także przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, czyli takim, którzy nie zatrudniali innych osób w ciągu ostatniego roku. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych. Osoby ze szczególnymi potrzebami np. znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, mają możliwość skorzystania z porad w zmienionej lokalizacji lub z porad zdalnych.