DOŻYNKI POWIATOWE 2016

W sobotę 10 września w Bemowiźnie odbyły się „Dożynki Powiatowe 2016”, których organizatorami było Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz Urząd Gminy Braniewo. W uroczystości udział wzięli rolnicy, samorządowcy oraz mieszkańcy Powiatu Braniewskiego.

Dożynki otworzyli Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec wraz z Wójtem Gminy Braniewo Tomaszem Sielickim, następnie odbyła się Polowa Msza Święta w podzięce za zebrane plony, którą celebrowali duchowni trzech wyznań. Podczas Mszy przedstawiciele samorządów złożyli dary w podzięce za hojność, bogactwo i urodzaj tegorocznych zbiorów.

Po zakończeniu Mszy Wicestarosta Artur Mieczaniec podziękował księdzu dziekanowi Leszkowi Galicy za homilię. Następnym punktem wydarzenia był Ceremoniał Dożynkowy podczas, którego Starosta i Starościna tegorocznych Dożynek Pani Danuta Hrycyna z Pęciszewa i Pan Leszek Kołakowski z Braniewa przekazali chleb na ręce Wójta Gminy Braniewo Tomasza Sielickiego, który przekazał chleb gospodarzowi dożynek Powiatowych Wicestarości Braniewskiemu Arturowi Mieczańcowi. Włodarze wraz ze Starostą i Starościną Dożynek częstowali pokrojonym chlebem wszystkich przybyłych gości i mieszkańców.

Po wystąpieniach okolicznościowych nastąpiła dekoracja wyróżniających się rolników i przedsiębiorców z naszego Powiatu. Odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Starosty Braniewskiego, otrzymał Pan Adam Nisiewicz i Pan Cezary Kałamaj. Jak co roku Wójt Gminy Braniewo wręczył tegorocznym laureatom „Bursztynowe Ziarno”. Nagrody otrzymali:

  1. Pani Anna Kowalczyk

  2. Pan Stanisław Misiura właściciel Firmy Euro-Trans

  3. Panowie Andrzej i Mirosław Demko właściciele firmy Okmed

  4. Pan Wojciech Hołownia właściciel Gospodarstwa Rolnego w Brzeszczynach

  5. Pani Teresa Olczak.

Następnie Członek Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Powiecie Braniewskim Pan Bogdan Pochodaj wręczył wyróżniającym się rolnikom puchary przyznane przez Radę Powiatową Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Powiecie Braniewskim. Wyróżniono:

Pana Andrzeja Smyka

Państwo Irenę i Czesława Lesik

Pana Kazimierza Nasternaka

Państwo Marię i Waldemara Grzywaczewskich

Pana Marcina Badysza

Pana Mariusza Kisiela

Podczas wydarzenia rozstrzygnięto również konkurs na „Wieniec Dożynkowy”, który w tym roku wygrało Sołectwo Łajsy-Pajtuny.

Na Dożynkach zaprezentowały swoje stoiska gminy z terenu Powiatu Braniewskiego, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, organizacje pozarządowe, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Braniewie, Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy Oddział Braniewo, Nadleśnictwo Zaporowo oraz Koło Łowieckie Ponowa.

Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych uczestnikach wydarzenia zapewniając im liczne atrakcje.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, na której zaprezentowały się zespoły seniorskie oraz młodzież z terenu Powiatu Braniewskiego. Główną atrakcją tegorocznych Dożynek, był koncert zespołu Boys. Wystąpiły również zespół Gentelmen’s oraz grupa Dance.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy czynnie włączyli się w organizację tegorocznej imprezy.