DP 1320N. NA ODC. KRZEKOTY – LELKOWO. ZNISZCZONA PODBUDOWA DROGI, ZAPADNIĘCIA I SPĘKANIA ASFALTU

– W trybie pilnym do końca maja wykonana będzie naprawa zniszczonego odcinka drogi – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński. – Rozebrana zostanie konstrukcja drogi, zapadnięcie w miejscu po karczu drzewa, jamy bobrowe pod dołem podbudowy jezdni zostaną na nowo odbudowane –

Na zniszczonym fragmencie drogi położona zostanie nowa asfaltowa nawierzchnia.

GALERIA