DZIEŃ NAUCZYCIELA W BRANIEWSKIM LICEUM

W dniu 13 października 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się uroczysty apel, w którym udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie: Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Mirosław Kudliński, Wicestarosta Krzysztof Kowalski, Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Monika Czubkowska-Bludzis.

Uroczystość otworzyła Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Roguszewska, która złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Następnie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, które symbolizowało oddanie świeżo wyremontowanej auli szkolnej.

– Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi szkoły dziękuję za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń Polaków. Dzięki zaangażowaniu Zarządu Powiatu i dyrekcji szkoły udało się wyremontować aulę, która będzie służyć społeczności szkolnej – powiedział Starosta Braniewski Karol Motyka.

Podczas apelu przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, następnie starosta wraz z dyrektor wręczyli wyróżnienia i nagrody nauczycielom.

„Feliksiada” zorganizowana przez uczniów oraz występy artystyczne zakończyły uroczysty apel.

Galeria