ELIMINACJE POWIATOWE TURNIEJU BRD

26 i 27 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych.

Organizatorami Turnieju było Starostwo Powiatowe w Braniewie przy współudziale: Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Braniewie oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie.

Turniej składał się z części teoretycznej polegającej na rozwiązywaniu testu z przepisów ruchu drogowego i testu skrzyżowań oraz części praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i jazdy rowerem po miasteczku ruchu drogowego.

Grupa I – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat. W eliminacjach powiatowych udział wzięły 4-osobowe drużyny (obowiązkowo: 2 dziewczynki i 2 chłopców) ze szkół z terenu Powiatu Braniewskiego.

Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie w składzie: Małgorzata Dulisz, Oliwier Maredyk, Wojciech Morawski i Agata Ślińska. Opiekunem drużyny był pan Roman Niewiadomski.

Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Płoskini. Trzecia lokata przypadła w udziale Szkole Podstawowej w Lipowinie. Czwarte miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Braniewie. Miejsce piąte zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej Sportowej Nr 6 w Braniewie. Najlepszym zawodnikiem Turnieju w grupie I został Szymon Serdakowski ze Szkoły Podstawowej w Płoskini.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pięknym pucharem, a wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody, które wręczyli: Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski, Sędzia Główny Turnieju asp. sztab. Maciej Suchecki i Dyrektor SP Nr 5 w Braniewie Wioletta Nowakowska.

Grupa II – pozostali uczniowie szkół podstawowych, 3-osobowe drużyny złożone z uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Braniewskiego.

Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie w składzie: Krystian Błaszczyk, Paweł Kupniewski i Michał Chodkiewicz. Opiekunem drużyny był pan Roman Niewiadomski.

Drugie miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej Sportowej Nr 6 w Braniewie. Na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Płoskini. Czwarta lokata przypadła w udziale Szkole Podstawowej w Chruścielu. Piąte miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Braniewie. Szósta lokata przypadła dla drużyny ze Szkoły Podstawowej w Lipowinie. Najlepszym zawodnikiem Turnieju w grupie II został Kacper Owsianikow ze Szkoły Podstawowej Sportowej Nr 6 w Braniewie.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pięknym pucharem, a wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody, które wręczyli: Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski, Sędzia Główny Turnieju asp. sztab. Maciej Suchecki i Wicedyrektor SP Nr 5 w Braniewie Artur Kuk.

Fundatorami nagród w Turnieju BRD było: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, Burmistrz Miasta Braniewa, Wójt Gminy Braniewo, Wójt Gminy Lelkowo i Wójt Gminy Płoskinia.
Zwycięzcy Turnieju będą reprezentować Powiat Braniewski w finale wojewódzkim.

Gratulujemy.

Galeria zdjęć