ELIMINACJE POWIATOWE TURNIEJU BRD

26 i 27 kwietnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych.

Organizatorami Turnieju na etapie powiatowym było Starostwo Powiatowe w Braniewie przy współudziale: Komendy Powiatowej Policji w Braniewie i Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Braniewie.

Turniej składał się z części teoretycznej polegającej na rozwiązywaniu testu z przepisów ruchu drogowego i testu skrzyżowań oraz części praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Grupa I – uczniowie szkół podstawowych z roczników: 2010, 2011 i 2012. W eliminacjach powiatowych udział wzięły 4-osobowe drużyny (obowiązkowo: 2 dziewczynki i 2 chłopców) ze szkół podstawowych z terenu Powiatu Braniewskiego.

Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Płoskini w składzie: Oliwia Mysłek, Laura Zająć, Szymon Serdakowski, Michał Wilga. Opiekunem drużyny był pan Krzysztof Woźny.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharem, a wszyscy uczestnicy Turnieju BRD otrzymali atrakcyjne nagrody, które wręczyli: Sędzia Główny Turnieju podkom. Maciej Suchecki i sędzia-ratownik medyczny Karol Mingielewicz. Nagrodę indywidualną za najlepszy wynik w testach otrzymał Szymon Serdakowki.

Grupa II – pozostali uczniowie szkół podstawowych, 3-osobowe drużyny złożone z uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Braniewskiego.

Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Chruścielu w składzie: Karolina Brewczak, Maciej Kucko i Piotr Wiśniewski. Opiekunem drużyny była pani Urszula Stokłosińska.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharem, a wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody, które wręczyli: Starosta Braniewski Karol Motyka i Sędzia Główny Turnieju podkom. Maciej Suchecki. Nagrodę indywidualną za najlepszy wynik w testach otrzymał Piotr Sorkowicz.

Starosta podziękował również Członkom Komisji za pomoc w realizacji Turnieju.

Fundatorami nagród w Turnieju BRD było: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, Burmistrz Miasta Braniewa, Wójt Gminy Braniewo i Wójt Gminy Płoskinia.

Zwycięzcy Turnieju będą reprezentować Powiat Braniewski w finale wojewódzkim.

Gratulujemy!

Galeria